ANLAMBİLİM TEORİLERİNDEKİ TEMEL VE YAN ANLAM KAVRAMLARI VE ANLAMBİLİM-ÇEVİRİBİLİM İLİŞKİSİ
(A Study on the Topics of Denonation And Connotation In Semantic Theories )

Yazar : Cem ODACIOĞLU   - Evren BARUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 927-943.


Özet
Bu çalışma, anlambilime ilişkin olarak geliştirilen teorilerdeki temel ve yan anlam konularını incelemiştir. Bu konuların incelenmesi ve araştırılması esnasında, modern dilbilimin kurucusu Ferdinand De Saussure, anlambilimsel teoriler, gösteren (signifier), gösterilen (signified), gönderge (referrant), gönderim (reference) ve mana (sense) kavramları hakkında da bilgi verilmiştir. Zira temel ve yan anlam konularını detaylı anlayabilmek için bu temel kavramların ele alınması ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte, Saussure’un dilbilim üzerine görüşleri ve söz konusu bu kavramlar anlaşıldığı takdirde, temel ve yan anlam konularına yönelik geliştirilen teoriler mana kazanabilir. Çalışmada betimleyici yönteme başvurulmuş olup, yapılan incelemenin bundan sonraki benzeri araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Dilbilim, anlambilim, linguistik, semantik, temel anlam, yan anlam, denotation, connotation, Saussure.

Abstract
This study investigated the concepts of denotation and connotation taking part in semantic theories. During the research, some information about the founder of modern linguistics Ferdinand De Saussure and concepts of signifier, signified, referrant, reference and sense were offered because these basic concepts were required to dealt with in order to understand the concepts of denonation and connotation. Besides, theories developed for the concepts of denonation and connotation can gain mean if these concepts in question and Saussure’s views of linguistics can be well understood. The study follows a descriptive methodology and it is believed that it sheds light on further similar research in the field.

Keywords
Key words: Linguistics, semantics, denonation, connotation, Saussure.