KIRGIZİSTAN’DA TELEVİZYON YAYINCILIĞI’NIN ÖRGÜTSEL YAPISI
(Organizational Structure Of Television Broadcasting In Kyrgyzstan )

Yazar : Hakkı İŞCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXIX
Sayfa : 377-407.


Özet
Bu makale genel olarak televizyonculuk örgüt yapıları üzerinden Kırgızistan’daki televizyonculuk örgüt yapılarını ve dönüşüm süreçlerini inceleyip, günümüz durumları hakkında bilgi ermek için hazırlanmıştır. Çalışmada dünya çapında ulusal ve ticari yayın yapan kuruluşların örgüt yapıları incelenmiş, bunun bağlamında Kırgızistan’da yayın yapan kuruluşlara yapılan ziyaretler ve anket çalışması sonucunda örgüt yapıları çıkarılmış ve oluşum sürecine etki eden faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda; Kamu ve Tecimsel olmak üzere televizyon kuruluşlarının örgüt yapıları tespit edilmiş, örgüt yapılarını meydana getiren faktörlerin belirlenmesiyle, dünya çapında kullanılan örgütsel yapılar düzeyine ulaşmaları için öneriler verilmeye çalışılmıştır. Meyda sektörü; küreselleşme ve beraberinde meydana gelen teknolojik gelişmelerden dolayı, yeni teknolojilere hâkim, teknik kalifiye elemana en yakın çalışan profile sahip uzmanları, günümüz medya sektörün teknolojik altyapı bilgisine ve becerisine sahip kadroları bünyesinde bulundurmaya ihtiyaç duyar.

Anahtar Kelimeler
Televizyon Yayıncılığı, Kırgızistan, Medya Örgütsel Yapılanması

Abstract
This article is mostly on the search of TV broadcasting organisational structure in Kyrgyzystan and its duration of conversion process enabling to achive up to date information on the issue. Organisational structure of both national and commercial corporations are worked and analized; in this respect after visiting some of the broadcasting entities in Kyrgyzystan, and holding surveys on the issue, organisational structure and facts affecting the formation duration is achieved. As a result of the study, organisationl structure of both public and commercial televisions is retained; by specifying the issues of onganisatiol structure, suggestions are being made in order to make them reach a global organisational structure level. Since media sector is greatly affected by globalisation and technical developments; it should give great importance to the usage of respective terms and devices in its own field and should be able to have the potential to transfer this information to those who will get training on media.

Keywords
TV Broadcasting, Kyrgyzystan, Media Organisational Structuring