ARAPÇA’NIN İZİNDE: ARAPÇA’NIN LATİNCE YAZILIŞINA TEK ÖRNEK MALTA DİLİ
(On the Track of Arabic: Malta Language the One Example of the Arabic Writing in Latin )

Yazar : Hatice ARSLAN SÖZÜDOĞRU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXIX
Sayfa : 221-234.


Özet
Öz: Tarihi boyunca farklı milletlere ev sahipliği yapmış Malta adası, birçok farklı dillerin de uğrak yeri olma özelliğine sahiptir. Bu diller Malta dilini büyük oranda etkilemiş, etkisi altında bırakmıştır. Ancak bu diller arasında izi silinmeyen ve günümüze kadar günlük hayatta yaşayan dil Arap dilidir. Arapça Sami dil ailesindendir. Malta dili de Sami dillerinden ve Latince yazılan tek Sami dilidir. Bu dil yaklaşık bin yıldır Arapçanın Mağrip lehçelerinden biri olarak yaşamını sürdürmektedir. Günümüz Arap dünyasının kullandığı Arapçayla günlük konuşmada kullanılan Malta dili aynı özelliği taşımaktadır. Bu çalışma ile iki dilden kelimeler karşılaştırılarak, birbirine benzerlikleri ortaya konulmuş ve bu dilin izi sürülmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Maltız, Arapça, Sami dili

Abstract
The island of Malta, which has been home to different nations throughout history, is also a frequent destination for many different languages. These languages have influenced the Maltese language to a great extent. However, the language among these languages is the Arabic language, which has not been erased and lives in everyday life as much as everyday. Arabic is belongs to Semitic language family. The Maltese language is also the Semitic language and the only Semitic language written in Latin. This language has been in existence for about thousand years as one of the Maghribi dialects of Arabic. The Maltese language used in everyday conversation with the Arabic language used by today’s Arab world carries the same characteristics. In this study, by comparing the words, similarities were revealed and it was tried to trace this language.

Keywords
Maltese, Arabic, Semitic language