DAVRANIŞ VEYA SÜREÇ: NASIL BİR ÇEVRE EĞİTİMİ?
(Behavior or Process: How is an Environmental Education? )

Yazar : Nagihan TANIK ÖNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXIX
Sayfa : 467-477.


Özet
Çevre sorunları gerek bölgesel gerekse küresel ölçekte hızla artarken uluslar bu sorunlara çözüm aramaya devam etmektedir. Bu noktada görüş birliğine varılan ortak nokta ise etkili ve verimli bir çevre eğitiminin gerekli görülmesidir. Ancak çevre eğitiminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda farklı çevre eğitimi anlayışlarının var olduğunu görülmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de çevre eğitimi, davranış temelli ve süreç temelli çevre eğitimi anlayışları bağlamında irdelenmiştir. Çevre eğitiminde uzun yıllar egemen olan davranış temelli çevre eğitimi bireylerin çevre dostu davranmaları hedeflenmektedir. Davranış temelli olmayan çevre eğitimi yaklaşımında ise araştırmacılar buna karşı çıkarak çevre eğitiminin sadece bir çıktı olan davranışa odaklanmamasını çevre eğitiminin bir süreç olarak ele alınması gerektiğini vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevre Eğitimi, Davranış Temelli Çevre Eğitimi, Süreç Temelli Çevre Eğitimi.

Abstract
As environmental problems are rapidly increasing on a regional or global scale, the nations continue to seek solutions to these problems. At this point, the point of common consensus is that an effective and efficient environmental education is required. However, it is seen that there are different perceptions of environmental education about how environmental education is realized. In this research, environmental education in Turkey is examined in the context of behavior based and process based environmental education concepts. Behavior-based environmental education, which has been dominant in environmental education for many years, is aimed at the environmentally friendly behaviors of the individuals. In the non-behavior-based approach to environmental education, researchers have argued that environmental education should be considered as a process of environmental education in order not to focus solely on behavior as an outcome.

Keywords
Environment, Environmental Education, Behavior Based Environment Education, Process Based Environmen