CUMHURİYET DÖNEMİNİN “ÇILGINLIK GECESİ”:YILBAŞI EĞLENCELERİ VE ELEŞTİRİLER
(“Delirium Nights” Of The Republican Period: Parties On New Year’s Eve And Criticisms )

Yazar : Ömer OBUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXX
Sayfa : 419-442.


Özet
Çok yönlü değişimi öngören Cumhuriyet dönemi, bu yeni inşa sürecinde gündelik hayatı da etkileyen çeşitli düzenlemelere sahne oldu. Batılı bir eğlence kültürü yaratılmasını önemseyen rejim, bunun bir parçası olarak kızlı-erkekli baloları teşvik etti. Yılbaşı nedeniyle düzenlenen balolarsa 1930’larla birlikte giderek kitleleşti. Öncelikle ve bilhassa büyük kentlerde yaygınlaşan yılbaşı eğlencelerini Müslüman Türk toplumuna uygun bulmayanlar, bu eğlenceleri ve yılbaşını bütün parçalarıyla geleneklere aykırılık noktasında eleştirdi. Bu çalışmada da yılbaşı eğlenceleri ile bu duruma hangi yönlerden, ne tarz eleştiriler getirildiği değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yılbaşı, Eğlence, Noel, Noel Baba, Balo

Abstract
The Republican Period, which foresaw multidimensional changes in the society, witnessed arrangements affecting daily life during this reconstruction period. The regime, which was attaching great importance to the creation of a western style of entertainment culture, promoted balls attended by males and females together. New Year’s Balls, reached to the masses as of 1930s. Those who disapproved of new year’s parties which were spreading primarily and especially in big cities, as being improper for Muslim Turkish community, criticized these entertainments, and the idea of celebrating the New Year’s Eve as a whole, for being contrary to the customs of the Society. In this study, the entertainments on the New Year’s Eve and the perspectives and the types of the criticisms made against them will be evaluated.

Keywords
Ney Year’s Eve, Entertainment, Christmas, Santa Claus, Ball