1760-1780 YILLARI ARASI RUSYA’DA FRANSIZ HİKÂYE VE ROMAN ÇEVİRİSİ
(French Novel And Story Translations In Russia During The 1760-1780’s )

Yazar : Leyla ŞENER    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXX
Sayfa : 257-266.


Özet
XVIII. Yüzyılın ikinci yarısı Rusya’da çeviri faaliyetleri, özellikle edebi çeviri faaliyetleri açısından çok önemlidir. Edebi Rusçanın şekillenmeye başladığı bu dönemde aydınlar çeviriyi, dilin anlam ve ifade gücünün artırmasını sağlayan bir araç olarak görmüştür. 1760-1780 Yılları arasında Rusya’da hikâye ve roman çevirilerinin sayısı hızla artmıştır. Söz konusu dönemde Rusya’da Fransızca en çok çeviri yapılan dil, Fransız edebiyatı en çok çeviri yapılan edebiyattır. Topluma hizmet etmek ve yeni bir Rus edebiyatı yaratmak görevlerini üstlenen XVIII. Yüzyılın Rus çevirmenleri çoğunlukla Fransız felsefi-politik romanlarını çevirmiştir. Bunun yanı sıra Fransız picaresque-macera romanları ve kendi ülkesinde fazla iz bırakmayan, geniş okur kitlesine hitap eden birçok popüler hikâye ve roman da çevrilmiştir. Bu çalışmamızda 1760-1780 yılları arası Rusya’da çevrilen Fransız felsefi-politik romanların yanı sıra picaresque-macera ile popüler hikâye ve romanları ele aldık.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Rusya, Fransız Edebiyatı,, XVIII. Yüzyıl, çeviri, roman, hikâye.

Abstract
Translation activities in Russia at the second half of the 18th century is significiant particularly for literary translations. Intellectuels considered translation as a mean which makes available to increase the meaning and the strenght of the expressions of the language in this period. Number of novel and story translations rapidly increased between the years of 1760-1780. At the mentioned period in Russia French was the most translated language and French Literature was the most translated literature. Translators of the 18th century, who take the task of serving the public and creating the new Russian literature, translated generally philosophical- political French novels. In addition to this French picaresque-adventure novels and in their own country not soul-shattering but appealing the large mass novels and stories were also translated. In our work we approached besides French philosophical- political novels also picaresque adventure novels, popular stories and novels translated between the years 1760-1780.

Keywords
Key words: Russia, French Literature, 18th century, translation, novel, story.