BİLGİSAYAR OYUNLARININ YABANCI DİL EĞİTİMİNE KATKISININ ARAŞTIRILMASI: ANADİLİ TÜRKÇE OLAN 100 YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
(Study On The Contribution Of Computer Games To The Foreign Language Education: Research Sample On 100 Higher Education Students Whose Native Languages Is Turkish )

Yazar : Muhammed Zahit CAN   - Burcu TÜRKMEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXI
Sayfa : 399-435.


Özet
Dünya’da ekonomik bakımdan film ve müzik sektörünün önüne geçmiş bulunan bilgisayar oyunları sektörünün giderek ülkemizde de yaygınlaştığı görülmektedir. Müşterileri sadece ortaöğrenim değil, aynı zamanda yükseköğrenim öğrencilerinden ve iş hayatındaki yetişkin bireylere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı bilinmektedir. Bu denli yaygın bir aracın eğlendirmesi, yabancı dil içermesi, çok-oyunculu yapısı ve uluslararası etkileşim imkânları sayesinde yabancı dil edincine katkı sağlayıp sağlayamaması sorusunu akla getirmektedir. Bilgisayar oyunları üzerinden istenilen düzeyde etkileşim yaşamak içinse belirli bir düzeyde yabancı dilbilgisine sahip olmak gerekir. Bu nedenle özellikle yükseköğrenimdeki öğrenciler üzerinde anket yöntemiyle toplanan veriler değerlendirilmiş, bu kapsamdaki oyunlar irdelenmiş ve gerek çok-oyunculu, gerekse tek-oyunculu yabancı dil içerikli oyunların yabancı dil eğitimine katkısı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar oyunları, yabancı dil eğitimi, bilgisayar destekli dil eğitimi.

Abstract
It is seen that the computer games sector, gradually getting ahead of the film and music sectors in terms of the worldwide economy, has become popular in our country. It is known that its customers involve a wide range of individuals not only from the ones in secondary education but also the students in higher education and the ones in business life. Owing to the entertaining, foreign language content, multi-player structure and international interaction opportunities of such a widespread tool, the question about whether they contribute to the foreign language competence or not come to the minds. In order to experience an interaction at the expected level on computer games, individuals are required to have certain level foreign language knowledge. Thus, the data, which has been collected from the higher education students via the survey method, has been evaluated and the games in this concern have been analysed, and the contributions of both the single-player and the multi-player games, which are in foreign language, to the foreign language have been determined.

Keywords
Computer games, foreign language education, Computer-assisted language learning, CALL.