KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI
(The Kayseri Aircraft Factory )

Yazar : Deniz AKPINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXI
Sayfa : 203-233.


Özet
Kayseri Tayyare Fabrikası sadece Kayseri şehri için önemli bir yatırım olmayıp Türkiye Cumhuriyeti içinde önemli bir iktisadi yatırım oldu. Mezkur fabrikanın kurulmuş olması Türkiye ve özelde Kayseri için iktisadi, sosyal, kültürel alanlarda önemli gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle yerli ve milli üretimin ülke içinde yapılabileceğinin bir örneği olmuştur. Türk milletinin kabiliyetini ve azmini ortaya konulmasında bir başarı hikayesidir. Hali hazırda bu gün Kayseri Şehri Türkiye’nin sanayi alanında önemli bir üretim üssü haline gelmişse bu gibi iktisadi kuruluşların tecrübe ve bilgi birikimi önemli katkı sunmuştur. Mezkur fabrikanın kurulması 1920’li yıllarda Almanya ve Türkiye arasında siyasi ve iktisadi ilişkilerin gelişmesinde de olumlu bir etkiye sahip olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler; Kayseri, Tayyare, Fabrika, Sanayi, Şehir.

Abstract
The Kayseri Aircraft Factory had not been a substantial investment not only for Kayseri city but also it became an important economic investment for the Republic of Turkey. The establishment of the factory brought significant developments in economics, social and cultural fields for the country, specifically Kayseri. The factory became an example of what local and national production could success in the country. Then, it is a success story of Turkish nation's revealing its capabilities and determination. At present, Kayseri has become an important production centre in the industrial field of Turkey, and its development owes to the cumulative contribution of experience and knowledge of such economic organizations. The establishment of the factory also had a positive effect on the political and economic relations between Germany and Turkey in the 1920s.

Keywords
Kayseri, Aircraft, Factory, İndustrial, City.