DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE TBMM’DEKİ KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİSTEKİ FAALİYETLERİ (1950-1960)
(Women's Nationalists In The Democrat Party Period and Partner Activities (1950-1960) )

Yazar : Filiz ÇOLAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXII
Sayfa : 115-158.


Özet
1946’ya kadar tek partiden, CHP, oluşan TBMM, bu tarihten günümüze kadar, arada kısa duraklamalarla birlikte, demokratik rejimin temel özelliği olan çok partili yapıya kavuşmuştur. Bu geçiş döneminde kurulan ve Türk siyasi tarihinin sonraki yıllarını da etkileyen en önemli siyasi parti hiç şüphesiz ki Demokrat Parti olmuştur. 7 Ocak 1946’da Celal Bayar başkanlığında kurulan Demokrat Parti hızla gelişmiş ve 14 Mayıs 1950 seçimlerinde CHP’nin 27 yıllık iktidarına son vermiş ve sonraki on yıl ülkenin yönetimini elinde tutmuştur. DP’nin on yıllık iktidarı döneminde TBMM’ye giren kadın milletvekili sayısı pek iç açıcı değildir; 1950-1954 arasında 3, 1954-1957 arasında 4 ve 1957-1960 arasında ise 8 olmak üzere toplam 15, tekrar seçilenleri (Nazlı Tlabar 3 dönem ve Nuriye Pınar 2 dönem) çıkardığımızda toplam 12 kadın milletvekili parlamentoda görev almıştır. Bu incelemenin konusu DP’nin iktidar döneminde TBMM’de bulunan 12 kadın milletvekili ve Meclisteki faaliyetleri oluşturmaktadır. Çalışmanın ana kaynağını TBMM Zabıt Cerideleri ve konu ile ilgili TBMM yayınları oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
DP, TBMM, Kadın, Milletvekili, Siyaset

Abstract
Until 1946, the CHP formed a multi-party structure, which was the main feature of the democratic regime, together with short intermittent pauses until this day. The most important political party established during this transition period and also affecting the later years of Turkish political history has undoubtedly been the Democratic Party. The Democratic Party, founded on 7 January 1946 under the chairmanship of Celal Bayar, developed rapidly and ended the CHP's 27-year rule in the May 14, 1950 elections and retained the rule of the next decade. The number of female parliamentarians who entered the Grand National Assembly during the ten-year period of the DP is not very welcoming; Between 1950-1954 3, between 1954-1957 4 and between 1957-1960 a total of 15, re-elections (Nazlı Tlabar 3 periods and Nuriye Pınar 2 periods), a total of 12 women deputies took part in parliament. Of these 12 women members, 9 were DP, 1 was CHP, 2 women parliamentary members. The subject of this examination is the activities of the 12 women's deputies and Parliament in the Turkish Grand National Assembly during the power period of the DP. The main source of the work is the publications of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) and related TBMM publications.

Keywords
DP, Parliament, Female, Deputy, Political