MİLLİLİK, MOBİLYA VE ZEVK TERBİYESİ: MİMAR VE DEKORATÖRLERİN MOBİLYA ÜZERİNE SÜRDÜRDÜKLERİ TARTIŞMALAR (1931-1950)
(National Identity, Furniture And The Education Of Taste: Debates On Furniture By Architects And Decorators In Turkey (1931-1950) )

Yazar : Erhan Berat FINDIKLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : XXXII
Sayfa : 87-114.


Özet
Bu makalede 1931-1950 yılları arasında Arkitekt/Mimar dergisinde mimarlar ve dekoratörlerin mobilya üzerine sürdürdükleri tartışmalar incelenmekte, mobilya tasarımı, kullanımı ve imalatına dönük kavramsallaştırmalarına yön veren kültürel, sosyopolitik ve profesyonel dinamikler üzerinde yoğunlaşılarak eleştirel bir söylem analizi gerçekleştirilmektedir. Bu metinde yakın okuma aracılığıyla dönemin mimar ve dekoratörlerinin barınma kültürünü ve mobilyayı hangi terimlerle ifade etmeye çalıştıkları, mesleki otonomi ve uzmanlık alanının sınırlarını nasıl çizdikleri ve savundukları, uzmanlık dilini nasıl inşa ettikleri, mobilya tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerindeki diğer toplumsal aktörleri nasıl alımladıkları, ne tür bir milliyetçi ve didaktik ton geliştirdikleri sorularına cevap aranırken Erken Cumhuriyet’te mobilya algısı problematize edilmekte ve açımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Barınma Kültürü, Mobilya, Erken Cumhuriyet, Mimarlık, İç mimarlık.

Abstract
This article examines the debates on furniture carried out by architects and decorators in the journal of Architecture Arkitekt/Mimar between 1931 and 1950 through critical textual analysis. It concentrates on the formative years of the development of a professional language in the field of furniture design and it also problematizes and explicates social, political, ideological and economic dynamics of this complex process attempting to answer questions such as which analytical tools, cultural categories and narratives were used during theorizing, production, and consumption of furniture; how architects and decorators defined their professional territoriality, how they adapted a nationalist and didactic tone in their discourses and how they perceived other social/professional actors taking part in the creation of design and distribution of furniture.

Keywords
Domestic Culture, Furniture, Early Republican Turkey, Architecture, Interior Design.