ÇERKEZ MEMLÛKLERİ VE KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ ARASINDAKİ SİYASÎ İLİŞKİLER (784/1382 – 888/1483)
(el-Alakâtü’s-Siyasiyye beyne İmâretu Karaman ve Devletü’l-Memaliki’l-Çerâkise 888-784 h./1483-1372 m. )

Yazar : Muhammed Necîb el-Vesîmî   Çeviren   Kazım UZUN
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 1177-1200.


Özet


Anahtar Kelimeler


Abstract


Keywords