YAZAR ve METİN TERCİHLERİ BAKIMINDAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
(Turkish Language Coursebooks In Terms Of Author And Text Preferences )

Yazar : Ömer KEMİKSİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 945-967.


Özet
Ders kitapları, Türkçe derslerinin temel kaynaklarındandır. Bu kitaplarda yer verilen metinler, öğrencilerin çeşitli edebî türleri tanımasının yanı sıra onların sosyal, kültürel, psikolojik açılardan gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Bu sebeple ders kitaplarına alınacak metinlerin seçiminde özen gösterilmesi gereklidir. Bu çalışmada ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının yazar ve metin tercihleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 29 adet Türkçe ders kitabındaki 1112 metin incelenmiş, metinlerin seçildikleri kaynaklara göre dağılımına, ders kitaplarında en çok yer verilen yazar ve metinlere yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ders kitaplarındaki metinlerin çok büyük oranda tek yazarlı metinlerden oluştuğu; Şevket Rado, Mehmet Önder ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ders kitaplarında eserlerine en çok yer verilen yazarlar olduğu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Türküler Dolusu” şiiri ile Refik Halit Karay’ın “Eskici” öyküsünün Türkçe ders kitaplarında en fazla kullanılan metinler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, ders kitapları, metin, yazar.

Abstract
Coursebooks are among the main resources of Turkish lessons. The texts included in these books contribute to the social, cultural and psychological development of students as well as to the recognition of various literary genres. For this reason, special attention should be paid in selecting texts to be included in the coursebooks. This study aims to examine secondary school 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish coursebooks in terms of author and text preferences. To this end, 1112 texts in 29 Turkish coursebooks were examined, and the findings were obtained regarding the distribution of texts by their resources, the most commonly included authors and texts. According to the results, it was found that the texts in the coursebooks are mostly written by single author, Şevket Rado, Mehmet Önder and Bedri Rahmi Eyüboğlu are the most frequently preferred authors, and Bedri Rahmi Eyüboğlu's "Türküler Dolusu" poem and Refik Halit Karay's "Eskici" story are the most commonly used texts in the coursebooks.

Keywords
Turkish lesson, textbooks, text, author.