AĞRI’DA EĞİTİM (1950-1960)
(Education In Ağrı (1950-1960) )

Yazar : Bilal TUNÇ   - Sefa YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 787-816.


Özet
Ağrı’da 1950’den itibaren eğitim alanında ciddi ilerlemeler olmuş ve il genelinde eğitimin yaygınlaşması için hususi adımlar atılmıştır. Eğitimin geliştirilmesi ve büyük alanlara dağıtılması kapsamında, Ağrı’ya bağlı merkez, ilçe ve köylerde yeni okul binaları yaptırılmış ve okur-yazar oranı ciddi bir biçimde arttırılmıştır. Demokrat Parti’nin (DP) iktidara geldiği 1950 yılından itibaren ilkokul ve ortaokul sayıları yükseldiği için öğretmen ve öğrenci sayılarında önceki yıllara oranla büyük oranda büyümüştür. Ağrı vilâyetinde 1950’li yıllarda kız ve erkek enstitüleri gibi meslek okulları dışında lise düzeyinde eğitim veren tek kurum 1954 yılında açılan Ağrı İbrahim Çeçen Lisesi’dir. Bu çalışmada, 1950’lerde Ağrı genelindeki okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sayısal verileri dışında mesleki eğitim kurumları konusu da ele alınmıştır. Temel olarak İstatistik Enstitüsü belgeleri başta olmak üzere Ağrı basını ile araştırma ve inceleme eserlerinden yararlanarak oluşturulan bu makalede Ağrı’da eğitim alanındaki gelişmeler detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ağrı, Eğitim, Okul, Okur-Yazar.

Abstract
In Agri, there have been major developments in education since 1950 and significant steps were also taken to make education more widespread throughout the province. Within the scope of education dissemination, new school buildings were built in the center, towns and villages of the city and thus, literacy rate significantly increased. Since the number of elementary, secondary, high schools and institutes increased since 1950, there had been a significant increase in the number of teachers and students compared with the previous years. Except for the vocational schools like female and male institutes Naci Gokce High School was the only high school in Agri in 1950s. In addition to the numerical data regarding the schools, teachers and students in Agri in the 1950s, vocational education institutions were also discussed in this study. Primarily based on the data obtained from the State Statistics Institute and Archival documents and by making use of the Agri’s press and research and investigation works, the developments in the field of education in the Agri have been extensively investigated in this paper

Keywords
Agri, Education, Literate, School.