18. YÜZYILA KADAR AVUSTURYA ELÇİLERİNİN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ İAŞELERİ VE ELÇİLİK HEDİYELERİ
(The subsistence of the Austrian envoys in Ottoman Empire and embassy gifts to 18th century )

Yazar : Yusuf YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 427-441.


Özet
Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg yönetimindeki Avusturya arasındaki ilişkiler, 15. yüzyılda başlamış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı İmparatorluğu’nun, Macaristan’ın fethinden sonra Avusturya’nın sınır komşusu olmasıyla birlikte yoğunlaşmıştır. Türk tehlikesini, diplomasiyi kullanarak bertaraf etmek isteyen Habsburglar, 18. yüzyıla kadar İstanbul’a bazıları daimi elçilikler olmak üzere birçok delegasyon göndermişlerdir. Çoğunlukla kalabalık bir grup halinde gelen bu delegasyonların ikametleri esnasındaki bütün masrafları, bu zaman zarfında, elçiler misafirler olarak görüldükleri için, Osmanlı sınırına girişlerinden ülkeyi terk edişlerine kadar Osmanlı Hükümeti tarafından karşılanmıştır. Ancak elçiler de Osmanlı diplomasisinin önemli adetlerinden biri olduğu için, sultan başta olmak üzere, ileri gelen Osmanlı devlet adamlarına değerli hediyeler getirmeyi ihmal etmemişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Avusturya elçileri, elçilerin iaşeleri, hediyeler.

Abstract
The relations between Ottoman Empire and Austria ruled by Habsburg dynasty began in the 15th century and intensified after Ottoman Empire became a neighboring country of Austria after the conquest of Hungary in the reign of Suleiman the Magnificent. The Habsburgs, who wanted to eliminate the Turkish danger by using diplomacy, sent many delegations to Istanbul until the 18th century, some of them permanent embassies. All the costs of these delegations during their stay, most of them came as a large group, were covered by Ottoman government during this period, from their entrance the Ottoman border to their leaving the county because the envoys were regarded as guests. However, the envoys did not neglect to bring valuable gifts for the leading Ottoman statesmen, especially for the sultan, because that was one of the most important customs of Ottoman diplomacy.

Keywords
The Austrian envoys, the subsistence of the envoys, gifts.