OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATININ ALT BİRİMİ MAHALLEYE BİR ÖRNEK: BOLU ESKİ CAMİ MAHALLESİ
(An Example Of Settlement Which Is Subunit Of Ottoman Provincial Organization: Old Mosque Settlement Of Bolu )

Yazar : Mehmet SÜME    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 443-455.


Özet
Bu çalışmanın amacı, Osmanlı taşra teşkilatının en alt birimi olan mahallenin özelliklerini, Bolu Eski Cami Mahallesi örneğinde açıklamaktır. Osmanlı şehrinde mahalle birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerin oluşturduğu topluluğun yaşadığı yerdir. Osmanlı şehrinin merkezinde cami onun yanında bedesten/ han bulunur. Şehir bu merkezin etrafında sıralanan diğer mahallelerden oluşur. Bolu, Osmanlı şehrinin bu genel özelliklerini yansıtır. Eski Cami Mahallesi adını Bolu’nun en eski camilerinden biri olan Yıldırım Bayezid Camii’nden alarak şehrin merkezinde yer almıştır. Mahalle günümüzde de aynı özelliğini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak nüfus ve temettuat defterlerinden yararlanılarak XIX. yüzyılda Bolu Eski Cami Mahallesi’nin idari, sosyal ve ekonomik yapısı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Şehir, Bolu, Mahalle, Eski Cami Mahallesi.

Abstract
Old Mosque Neighborhood typifies an Ottoman neighborhood. The purpose of this study is to explain characteristics of a typical Ottoman neighborhood with the example of the Old Mosque Neighborhood. Every people in the same neighborhood knew each other in the Ottoman period. These people were responsible for the actions of others in the neighborhood. The people helped each other. If a place had these characteristics, the place was named as “neighborhood”. There were a great mosque and a grand bazaar in the city center. A city consists of other neighborhoods which were around that city center. Bolu reflects the general characteristics of an Ottoman city mentioned above. The Old Mosque Neighborhood was named after Yıldırım Bayezid Mosque which was one of the oldest mosques in Bolu. This neighborhood was in the city center. The neighborhood is in the city center today too. This study examines administrative, social, economic structures of the Old Mosque Neighborhood in the 19th century with the benefit of census records and temettuat registers.

Keywords
City, Bolu, Neighborhood, Old Mosque Neighborhood.