HİSARALAN (SINDIRGI-BALIKESİR) TERMAL KAYNAKLARININ AKUAKÜLTÜR ALANINDA KULLANIMI
(Use of Hisaralan (Sındırgı-Balıkesir) Thermal Sources in Aquacultural Area )

Yazar : Selahattin POLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 1113-1138.


Özet
Sucul yaşam biçimlerinin kontrollü ıslahı olan akuakültür, giderek artan bir pazar talebi nedeniyle günümüzde dünya çapında önem kazanmaktadır. Türkiye de jeotermal sulardan sera ve konut ısıtma, termal turizm ve elektrik enerjisi elde etme gibi alanlar da kullanılmakla birlikte akuakültür uygulamalarında kullanımı yok denecek kadar azdır. Oysaki düşük sıcaklığa sahip jeotermal kaynakları, akuakültür faaliyetlerinde değerlendirmek mümkündür. Akuatik türler için gerekli sıcaklık genellikle 20-30°C aralığında değişmektedir. Sıcaklıkları 32-97°C arasında değişen Hisaralan termal kaynakları turizm, sera ve konut ısıtma yanında akuakültür faaliyetlerinde de faydalanılmaktadır. Hisaralan (Sındırgı) sıcaksu kaynakları Türkiye de akuakültür faaliyetlerinde kullanımının olduğu örnek bir sahadır. 1500 m2 kapalı ve açık alanda kurulu olan akuaçiflikte balıkları için gerekli olan optimum su sıcaklığı jeotermal kaynak vasıtasıyla suni olarak korunarak havuzlarda akvaryum süs balıkları yetiştirilmektedir. Hisaralan’ındaki havuzlarda su sıcaklığı termal sular sayesinde sabit tutulmakta (24-26°C) ayrıca çevre şartlarının etkisine maruz kalmadan akvaryum balıkları kesintisiz bütün yıl boyunca yetiştirilmektedir. Bunun yanında jeotermal enerjinin kullanılması, daha kısa sürede daha fazla balık üretimine fırsat tanımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hisaralan, termal kaynak, akuakültür, akuaçiftlik, akvaryum balığı.

Abstract
Aquaculture, controlled reclamation of aquatic life, has gained importance recently since increasing market demand. In Türkiye, it has been used in various areas such as geothermal waters, greenhouses, domestic heating, and power generation whereas its use in aquaculture applications is rare. However, it is possible to utilize low temperature geothermal sources in aquacultural activities. Required temperature for aquatic species is generally between 20-30°C. Hisaralan thermal sources between 32-97°C are also used in tourism, greenhouse and domestic heating fields. Hisaralan (Sındırgı) hot water sources are sample area in which aquaculture events happen in Türkiye. Aquarium fish are grown in the aquafarm constructed in 1500 m2 closed and open area optimum water for fish is kept artificially by means of geothermal sources. Water temperature is kept stable at (24-26°C) in the pools of Hisaralan thanks to thermal waters and aquarium fish are raised for a whole year without any exposition to environmental conditions. Besides, use of geothermal energy makes it possible to grow more fish in shorter period.

Keywords
Hisaralan, aquaculture, thermal source, aquafarm, aquarium fish.