ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BİLECİK’TE VATAN CEPHESİ
(According To The Archive Documents The Homeland Front In Bilecik )

Yazar : Bilal TUNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 551-565.


Özet
Türk siyasal hayatının önemli bir dönemini ihtiva eden Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes yurt çapında yaptığı konuşmalarda Vatan Cephesinin kurulacağına dair işaretler vermiştir. Bu bağlamda Adnan Menderes, DP’ye karşı yıkıcı faaliyetler içerisinde olan muhalefet partilerinin çalışmalarına karşı tüm vatandaşların dâhil olacağı bir Vatan Cephesi’nin kurulacağını ifade etmiştir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden elde edilen vesikalara göre, 12 Ekim 1958 tarihinde ilan edilen Vatan Cephesi ocaklarına Bilecik’te büyük bir ilgi olmuş ve muhalefet partilerinden binlerce kişi Vatan Cephesine bağlı ocaklara üye olmuşlardır. Arşivi Belgelerine Göre Bilecik’te Vatan Cephesi adlı makale, başta Başbakanlık Cumhuriyet Arşiv verileri olmak üzere; araştırma ve inceleme eserlerden istifade edilerek hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Adnan Menderes, Bilecik, Demokrat Parti, Vatan Cephesi.

Abstract
Adnan Menderes who was the President of the Democratic Party (DP) and Prime Minister gave signs in the his speeches made throughout the country that the Homeland Fronts would be established. In this context, Adnan Menderes expressed that a Homeland Front would be established Against to the opposition parties, which were destructive work against to the DP. According to the documents obtained from the Prime Minister's Republic Archives, there was a great interest in the Bilecik to the Homeland Fronts, which was established on October 12, 1958 and Thousands of opposition party members joined the buildings of the Homeland Fronts. According to the Archive Documents the Homeland Front in Bilecik was prepared by taking advantage of research and investigation Works and Prime Ministry Republic Archive.

Keywords
Adnan Menderes, Bilecik, Democratic Party, the Homeland Front.