AMASYA SARAÇHANE CAMİİ
(Amasya Saraçhane Mosque )

Yazar : Emine SAKA AKIN   - Canan HANOĞLU - Aygün KALINBAYRAK ERCAN - Elif BAŞARAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIII
Sayfa : 269-316.


Özet
Amasya kent merkezinde bulunan ve 1372 yılına tarihlendirilen Saraçhane Camii dikdörtgen plan üzerine kesme taştan inşa edilmiş olup bahçesinde küçük bir haziresi vardır. Kültürel mirası oldukça zengin olan Amasya kentinde bulunan birçok caminin erken tarihlilerinden biridir. Amasya kentine ait Gabriel (1934) tarafından hazırlanmış kent haritasında bulunan ve eski fotoğraflarda kent kimliğinde fark edilebilen yapı günümüzde etrafında bulunan yapılar arasında kalmış ve algılanması güçleşmiştir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunan camii birçok kez onarım geçirmiştir. Ancak bu onarımlarda oldukça niteliksiz ekler eklenmiş ve yapının orijinalliği bozulmuştur. Ancak 2008 yılında tamamlanan restorasyon sırasında yapı özgünlüğüne kavuşturulmaya çalışılmıştır. Güncel literatürde Saraçhane Camii ile ilgili bilgiler künye bilgisi ile sınırlıdır. Bu anlamda yapının belgelendirilerek literatüre kazandırılması, mimari ve teknik özelliklerinin ortaya konulması kültürel mirasın geleceğe taşınması noktasında önem kazanmaktadır. Bu bağlamda makalenin çalışmanın konusunu oluşturan yapının mimari ve süsleme özellikleri tanıtılacak, özgün sosyal ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra, günümüze dek geçirdiği süreç ve restorasyon uygulaması sonrası sosyal yapısı, dokusu ve bugünkü durum ve sorunları da değerlendirilerek analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Restorasyon, Kültürel Miras, Saraçhane Camii, Amasya.

Abstract
Saraçhane Mosque, which is located at the city center of Amasya and dated to 1372 is built out of cut stone on a rectangular-plan base and includes a small cemetery in its courtyard. It is one of the earliest mosques in Amasya which is rich with cultural heritage. The building, which appears in the city plan prepared by Gabriel (1934) and can be identified within the urban identity in old photographs, currently remains surrounded with buildings and is hardly discernable. The mosque, whose ownership is represented by The Directorate General of Foundations, has undergone several repairs. During the early repairs, poor quality additions were built and the authenticity of the building was destroyed. However, its authenticity was tried to be restored during the restoration which was finished in 2008. In current literature, the information about Saraçhane Mosque is restricted to inventory data. In this respect, the inclusion of Saraçhane Mosque to the literature by documenting it and the exposure of its architectural and technical features are essential for the transmission of cultural heritage to the next generations. In this context, in this article, the architectural and decorative features of the building in question will be introduced, and in addition to the original social and physical characteristics of the building, the process the building underwent until today, its social structure and fabric following the restoration, its current situation and problems will be evaluated.

Keywords
Restoration, Cultural Heritage, Saraçhane Mosque, Amasya