ERZURUM OVASI VE ÇEVRESİNDE JEOMORFOLOJİ EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK GÜZERGÂH ÖNERİSİ
(Route Proposal to be Used in Geomorphology Education in Erzurum Plain and Nearby )

Yazar : Selahattin POLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIV
Sayfa : 1133-1150.


Özet
Arazi çalışmaları, coğrafyanın bütün alt kollarında olduğu gibi jeomorfoloji eğitiminde de kullanılması gereken yöntemlerden biridir. Bütün jeomorfolojik olay ve süreçleri sınıf ortamına taşımak çok mümkün değildir. Jeomorfoloji eğitiminde arazi laboratuvar olarak kabul edilir. Bu çalışmada Erzurum Ovası ve çevresinde jeomorfoloji eğitiminde kullanıla bilinecek eğitim güzergâhları, gözlem yapılacak durak yerleri ve bu yerlerle ilgili bilgiler vermektir. Sahada öğrencilerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin jeomorfoloji eğitiminde kullanabileceği iki güzergâh ve bu güzergâhlar üzerinde on iki durak yeri önerilmiştir. Ulaşımın kolay sağlanabileceği, ana yola yakın günübirlik olarak gezilebilecek, jeomorfolojiye ait tipik örneklerin bulunduğu durak yerleri ve güzergâhlar seçilmeye çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Arazi çalışması, jeomorfoloji eğitimi, eğitim güzergahı, Erzurum.

Anahtar Kelimeler
Arazi çalışması, jeomorfoloji eğitimi, eğitim güzergahı, Erzurum.

Abstract
Field works are one of the methods which are necessary to be used in geomorphology education as in all sub branches of geography. It is not possible to bring all geomorphologic incidents and processes. In geomorphology education land is accepted as laboratory. The paper gives information about education routes to be used in geomorphology education in Erzurum, nearby and its observation stations. Two routes and twelve stations on these routes were proposed for the use of students, teachers and academicians in the land. It was tried to select stations and routes near to main roads, available to day trip and typical examples of geomorphology. Key Words: Field work, geomorphology education, educational itinerarie, Erzurum.

Keywords
Field work, geomorphology education, educational itinerarie, Erzurum.