ASGHAR FARHADİ SİNEMASINDA GERÇEKÇİLİĞİN YANSIMASI: “ELLY HAKKINDA” FİLMİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME
(Reflection Of Cinema Reality To The Films Of Asghar Farhadi: Evaluation On “About Elly” Film )

Yazar : Farnaz SARANİ AZAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXIV
Sayfa : 1005-1038.


Özet
İran sinemasını, özellikle Asghar Farhadi filmlerini farklı perspektiflerden incelemek için birçok girişim bulunmaktadır. Bu farklılıklar, bu çalışmanın Farhadi’nin “Elly Hakkında” filmini gerçekçi sinema kuramı aracılığıyla gözden geçirmenin temel nedeni oldu. Bu çalışmada; sinemanın gerçekçi kuramı incelendikten sonra ilgili sinematografik kodlar belirlenmiştir. İran sinemasının ortaya çıkışı, gelişimi, yapısı ve sansür uygulanması incelendikten sonra İran sinemasında önem taşıyan faktörler belirlenmiştir. Farhadi’nin hem senaryo yazarlığını hem yönetmenliğini yaptığı filmlerinden, Darbareye Elly (Elly Hakkında, 2009) adlı filmi Andre Bazin, Siegfried Kracauer ve Peter Wollen'in gerçekçi sinemaya dair anlayışlarından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta; Farhadi’nin İran kurallarına uyumlu olarak film yaptığı ve filmlerinin, gerçekçi akımın özelliklerini bünyesinde barındırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İran Sineması, Asghar Farhadi, Gerçekçilik.

Abstract
There have been many attempts to study Iranian cinema specially Asghar Farhadi’s films from many different perspectives. These differences were the main motive for this study to review one of his films through the realistic theory of cinema. This study has determined the cinematographic codes after examining the realistic theory of cinema. Important factors have been identified after examining the emergence and development of Iranian cinema and structures with the enforcement of censorship. Farhadi’s About Elly (2009) film which was both written and directed by himself is revisited in this study using Andre Bazin, Siegfried Kracauer, and Peter Wollen’s insights on realistic cinema. Above all, it can be said that Farhadi has tried to make films in accordance with the Iranian rules and they contain the characteristics of realistic currents.

Keywords
Iranian Cinema, Asghar Farhadi, Cinema Reality.