ERMENİ KOMİTELERİNİN ANADOLU’DAKİ ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E AMERİKA’DAN GÖNDERİLEN BİR İHBAR MEKTUBU
(A Denunciation Letter Which Was Sent to Sultan Abdulhamid II. from America About Armenian Committee's Organizations in Anatolia )

Yazar : Celal ÖNEY    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : IX
Sayfa : 113-140


Özet
ABD’ye göç eden birçok Ermeni geldikleri yerleri unutmamış, Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durumu anlamış ve kendi milletinden olan diğer Ermenilerin Osmanlıya karşı hareketinde yer almamayı başarmıştı. Bu tür olayların Ermenileri, sonu görünmeyen bir yola sürüklediğini gören Ermenilerden biri de bu ihbar mektubunu yazan Kiragos Kalenciyan’dı. Osmanlı Sultanına göndermiş olduğu ihbar mektubunda, Amerika’da yaşayan bazı Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne zarar vermek amacıyla nasıl örgütlendiklerini ve planlarını nasıl uygulamaya koyacakları hakkında bilgi vererek devletin bu Ermenilere karşı önlem almasını istemektedir. Mektubun tercümesi bu konuda detaylı bilgi vererek bizi aydınlatacaktır.

Anahtar Kelimeler
Abdülhamid, Amerika, Ermeni komiteleri, ihbar.

Abstract
Most of the Armenians, who emigrated from Ottoman lands to New World America, had not forgotten the place from where they came. They cold understand that in which condition the Ottoman Empire was in, so they didn't want to take part in what the other Armenians did as being against to Ottoman. One of the Armenians who could realize that the others were going into dark ways, was Kiragos Kalenciyan. He sent a denunciation letter from America to the Ottoman Sultan about in America, what was being planned by the Armenians and how this plan would be taken in action for damaging the Ottoman cities. By interpreting this letter, we will be able to understand the way that the Armenians Committees had used, for being organised in Ottoman cities in the intend of insurrections

Keywords
Abdülhamid, America, Armenian committee, denunciation.