ANTİK ÇAĞ OYUNLARINDA KEMİĞİN KULLANIMI
(The Use Of Bone In Ancıent Age Games )

Yazar : Kasım OYARÇİN   - Fatma KIZILYALÇIN - Halil ÖZKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXV
Sayfa : 207-225


Özet
Antik Çağ’da özelikle mimari blokların üzerine kazıma tekniği uygulanarak oyun yerleri çizilmiş ve buralarda çeşitli oyun aletleri kullanılarak oyunlar oynanmıştır. Bu oyun aletleri kemik, fildişi, pişmiş toprak, cam, değerli taşlar, ahşap malzemeler kullanılarak yapılmış ve birçok örneği ise arkeolojik kazı çalışmalarında da ele geçmiştir. Kemik aletlerle oynanan oyunların çoğunluğu taş, kireç taşları, mermer, pişmiş toprak gibi malzemelerden; kare, dikdörtgen veya dairesel formlarda yapılan oyun tablaları üzerinde oynanmıştır. Antik Çağ oyunlarında kullanılan kemikten yapılmış, kazı çalışmalarında sıklıkla ele geçen oyun aletlerini; aşık kemiği, oyun markaları, oyun pulları, oyun taşları ve oyun zarları olarak sayabiliriz. Çalışma kapsamında kemikten yapılan oyun araçları ve Antik Çağ oyunlarında kemik aletlerin kullanımı detaylı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Antik Çağ, Oyun, Kemik, Kemik Endüstrisi, Kemik Oyun Araçları.

Abstract
Ancient Age, especially on the architectural blocks by using the technique of scraping the play places were drawn and the game was played using a variety of game tools. These play instruments were made of bone, ivory, terracotta, glass, precious stones and wooden materials and many examples were uncovered during the archaeological excavations. Most of the games played with bone tools were played on stone, limestone, Marble, terracotta; squares, rectangular or circular forms of play. In ancient times, we can count the pieces of the game, such as a lover's bone, game brands, game stamps, game stones and game dice, which were found frequently in the excavations made of bone used in the games. Game tools made of bone and the use of bone tools in ancient games are examined in detail within the scope of the study.

Keywords
Ancient Age, Game, Bone, Bone Industry, Bone Game Tools.