NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Nigde Ömer Halisdemir Unıversıty Evaluatıon Of Lıfe Qualıty Of Students Who Learned In Physıcal Educatıon And Sports School )

Yazar : Mehmet DALKILIÇ   - Hüdaverdi MAMAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVI
Sayfa : 338-350


Özet
Bu çalışmanın amacı Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üniversitenin kendilerine sunmuş olduğu ortamın kalitesini belirlemektir. Araştırmaya 101 spor yöneticiliği bölümü öğrencisi ile 150 beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin yaşları ile üniversite yaşam kalitesi ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ile üniversite yaşam kalitesi ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin bölümleri ile üniversite yaşam kalitesi ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi Spor, Yaşam Kalitesi

Abstract
The purpose of this study is; Niğde University Physical Education and Sports College Sports Administration and Physical Education Teacher Department determine the quality of the environment in which students are presented to the university. A total of 251 people voluntarily participated in the survey, 101 of which were sports administrators and 150 were physical education teachers. The data in the study were collected using the "University Quality of Life Scale" developed by Doğanay and Sarı in 2004. University Quality of Life Scale is a measure of 33 items collected in 7 factors. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was 0.87 for the total score. 26,3% of the students were 21 years old, 21,1% were 22 years old, 15,1% were 20 or 23 years old; 62.9% were male and 37.1% were female. 59.8% are in the department of physical education and sports teacher, and 40.2% are students in the department of sports administration As a result of this research, between the ages of the students and university quality of life scale scores. There was no significant difference between the gender of the students and university quality of life scale scores and between students' sections and university life quality scale scores.

Keywords
Physical Education Sports, Life Quality