İRNEK’İN HUNLARI VE BULGARLAŞMA HADİSESİ
(Ernakh's Huns and the Bulgarisation Event )

Yazar : Umut ÜREN    
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : VII
Sayfa : 39-46


Özet
Asya’da ki hâkimiyetlerinin çöküşünün ardından Doğu Avrupa sahnesinde görülecek olan Hunlar, bölgede birçok tarihi olaya yön vermiş ve bugünkü Avrupa’nın etnik haritasının şekillenmesinde söz sahibi olmuştur. Batı Hunlarına en güçlü dönemlerini yaşatan Attila’dan sonra Hunlar tekrar dağılma sürecine girmişlerdir. (453) Attila’nın oğulları arasındaki taht mücadeleleri, tabi kavimlerin ayaklanmaları ve Bizans baskısı bu süreci daha da hızlandırmıştır. Bu tarihten sonra Hunlara dair kaynaklarda yer alan haberler giderek azalmıştır, bunun sebeplerinden biri Bulgar isminin ortaya çıkışı ve Hunların artık bu isimle anılmaya başlamasıdır. İncelememizde Atilla’nın oğullarından en küçük olan İrnek ve hâkimiyetinde ki Hunların akıbetlerinin ne olduğu sorusuna ve Bulgarlar ile birleşme konularına cevap aramaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Hunlar, Attila, İrnek, Bulgarlar.

Abstract
After the collapse of Huns dominance in Asia, they were seen in eastern Europe. The Huns effected the ethnic map of Europe. The date of Attila is the most powerful peiod for Huns. They dispersed after the death of Attila. (453) This decline was faster because of struggle for the throne, riots and Byzantine influence. After this date, knowledge about them had been decrease because of several reason, the emergence of the Bulgar name was one of them. They became known by the name of Bulgars. In this review we want to seek answers to these questions; -What happened to Irnek and his Huns? –How did the emerge of Bulgarian name?

Keywords
Huns, Attila, Ernakh, Bulgars.