KIRILGAN İLİŞKİ: İRAN-OSMANLI İLİŞKİLERİNİ AÇIKLAMAK İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL
( Brittle relations: A conceptual model for explanation of Iran and Ottoman relations )

Yazar : Reza DEHGHANİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 598-637


Özet
İran ve Osmanlı, iki büyük komşu olarak, yaklaşık altı yüzyıl boyunca birbirleriyle yakın ilişki içerisindedirler. Bu, İran ve Osmanlı belgeleri ve kaynaklarını göz önünde bulundurduğumuzda, kapsamlı ve herhangi bir taraftarlıktan uzak bir şekilde gözden geçirilmeyi ve değerlendirilmeyi hak etmektedir. Ancak, İran-Osmanlı ilişkilerini daha organize ve uyumlu hale getirebilecek konu, bu çalışma için uygun bir çerçeve göstermektir. Çünkü İran ile Osmanlı arasındaki uzun ve derin ilişkiler, tarafların ilişkilerinden olguları ve fikirleri çıkararak, kavramsal bir model olarak sunmamızı mümkün kılıyor. İş bu makalede İran ile Osmanlı arasındaki uzun surele ve kaç boyutlu ilişkileri göz önünde bulundurarak, bu ilişkilerden kavramsal bir model sunmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İran, Osmanlı, ilişkiler, yapısal ayrışma, idirgenmiş yakınsama

Abstract
Iran and Ottoman have had a constant relation with each other as two major neighbors, approximately for six centuries. This relation is well worth considering and evaluating the documents and resources of Iran and Ottoman in an inclusive vision and not based upon one sided or discrimination account. Studying Iran-Ottoman relations more coherently, trace an appropriate model and a framework for this study; because the long time and deep relations between Iran and Ottoman Empire enable us to extract patterns and ideas from the mutual relations and provide them in the form of a conceptual model. The present article is in fact an attempt to formulate a conceptual model of these multidimensional relations between Iran and Ottoman Empire.

Keywords
Ottoman Empire, relations , structural divergence ,fallen convergence