II. İNÖNÜ MUHAREBESİ SIRASINDA İNEGÖL’DE YAŞANAN YUNAN TAHRİBATI
(The Destructıon in İnegöl Caused by the Greeks Durıng the Second Battle of İnönü (1920-1922) )

Yazar : Taner BİLGİN   - Ümit YETİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 638-655


Özet
Milli Mücadele yıllarında Batı Anadolu’da Yunan mezalimine uğramamış köy, kasaba ve şehir hiç şüphesiz yok denecek kadar azdır. Bunlardan birisi de İnegöl’dür. Zira 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunan ordusunun Bursa’yı işgalinden sonra bölge, sürekli olarak hem Yunan Ordularının hem de Rum ve Ermeni çetelerin tahribatına uğramıştır. İnegöl konumu itibariyle Anadolu’ya geçiş güzergâhı üzerinde bulunmasından dolayı eski çağlarda olduğu gibi Milli Mücadele yıllarında da önemli olaylara tanıklık etmiştir. Özellikle İnönü Muharebeleri sırasında Yunan ordularının cepheye ulaşımında bu hat kullanılmıştır. Bu nedenle de tahribatın en fazla yaşandığı yerlerden birisi olmuştur. İnönü Muharebelerinin başarısız olması sonucu Yunan birliklerinin geri çekilişlerinde de bu hat kullanılmıştır. Çalışmada II. İnönü Savaşı’nda İnegöl ve köylerin de yapılan tahribat, arşiv belgeleri ışığında ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Milli Mücadele,Bursa,İnegöl, II. İnönü Muharebesi, Yunan Tahribatı.

Abstract
In the National Struggle years nearly all the villages, towns and cities in Western Anatolia have undergone Greek atrocities. One of them is İnegöl. After the invasion of Bursa by the Greek army on July 8, 1920 the region was constantly destroyed by the Greek armies and the Greek and Armenian gangs. İnegöl has witnessed important events during the years of the National Struggle due to its location on the transition route to Anatolia as in ancient times. Especially during the İnönü Battles this line was used to transport Greek armies to the front. Therefore, it has inescapably been one of the places where the destruction was experienced most. This line was again used for the withdrawal of Greek troops following the failure of the İnönü Battles. In this study the destruction in İnegöl and its villages in the Second Battle of İnönü will be handled in the light of archival documents.

Keywords
National Struggles, Bursa, İnegöl, Second Battle of İnönü, Greek destruction