ABD’NİN KIBRIS SORUNUNA DÂHİL OLUŞU
(Usa Inclusıon ın the Cyprus Problem )

Yazar : Zülfükar Aytaç KİŞMAN   - Erdal AÇIKSES  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 812-831


Özet
Türk Tarihi ve Türk Dış Politikası içerisinde müstesna yere sahip konu başlıklarından bir tanesi şüphesiz Kıbrıs’tır. Gerek fethedildiği ve sonraki dönemlerdeki askeri, siyasi ve ticari anlamda stratejik önemi, gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk siyasi hayatı ve Türk Dış Politikası için ifade ettiği anlam dolayısıyla, Kıbrıs Adasıher zaman politik ajandada üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iki asırdan fazladır, ticari bir ortağı ve askeri ve siyasi bir müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri ise özellikle Soğuk Savaş yıllarından beri yönetilmesi hassasiyet gerektiren bir konu olmuştur. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs meselesine müdahil olması şüphesiz üzerinde çalışılmaya değer bir konudur. ABD’nin Soğuk Savaş şartlarında Kıbrıs meselesine İngiltere’nin talebi ile dâhil olması konunun Türkiye açısından da konuyu daha hassas bir hale getirmiştir. Bu çalışmada ABD’nin Kıbrıs meselesine dâhil oluşu ve akabinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu içerisindeki rolü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) arşiv belgeleri ile desteklenerek incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Türk-Amerikan İlişkileri, Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk Dış Politikası

Abstract
Cyprus issue is one of the most exceptional issues in Turkish History and Foreign Policy. Both because of its strategic importance in terms of military, politics and commerce during its conquest and aftermath, and of the meaning of Turkish Republic of Northern Cyprus for Turkey, Cyprus Island has always found its place among primary topics of Turkish political agenda. Besides, relations withUnited States of America who has been a trade partner and a political and military ally for Turkeyfor more than two centuries, has been a sensitive topic especially since the Cold War Era. Thus it is of great importance to study the inclusion of USAin Cyprus issue. USA inclusion due to Great Britain’s demands under Cold War conditions has made the issue more sensitive for Turkey. In this study, USA inclusion in Cyprus issue and its role in foundation of Cyprus Republic afterwards would be investigated by support of archive documents from USA National Security Council (NSC).

Keywords
Turkish-American Relations, Cyprus Republic, Turkish Foreign Policy