ALMAN COĞRAFYASINDAKİ CADI AVI VAKALARINDA KİLİSENİN ROLÜ
(The Role of Church In Wıtch Hunt Case in German Geography )

Yazar : Gülşen İSTEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 627-667


Özet
Almanca literatürde "Hexenjagd" , "Hexenwahn" veya da "Hexenverfolgung" olarak adlandırılan Cadı avı, kilisenin öncülüğünde 15. ve 18. yüzyıllar arasında cadı olduğuna inanılan on binlerce masum insanın öldürülme hadisesidir. Cadı avı vakalarında genellikle toplumun en zayıf halkası olarak görülen kadınlar cadı olarak ilan edilmiş ve daha sonraları da küçük çocuklar bu iftiralardan nasibini alarak cadı oldukları düşüncesiyle ağır işkencelere maruz kalmıştır. Engizisyon mahkemesi ve papalık tarafından görevlendirilen bazı rahipler, insanların yargılanmasında ve yakılarak öldürülmesinde başrolü oynamış ve hatta iki rahip tarafından kaleme alınan Malleus Maleficarum (Hexenhammer) bu tür vakaların sonuçlandırılmasında başvuru kaynağı olmuştur. Bu çalışmada cadı avı vakalarında kilisenin rolüne değinilmiş ve özellikle Almanca yazılmış eserlerden bahsi geçen husus verilen örneklerle aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada "cadı" ve "cadılık" teriminin Tevrat ve İncil'deki yeri ile Alman diline etkileri üzerinde de durulmuş, ayrıca resim ve gravürlerle anlatılanlar desteklenmiştir. Söz konusu vakalar, Avrupa tarihinin karanlık kısımlarını bir kez daha ortaya çıkaracağından verilen örnekler de yer, zaman ve kişi bilgilerine de bilhassa dikkat edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cadı avı, Malleus Maleficarum, Hexenhammer, Kilise, Engizisyon Mahkemesi.

Abstract
The witch hunt, which is called "Hexenjagd" , "Hexenwahn” or "Hexenverfolgung" in German Literature, is the incident of killing innocent people who are believed to be witch in between the 15th and 18th centuries under the guidance of church. In witch hunt cases, the women, who are seen as the weakest link of society, announced as witches and afterwards the children also have their share of this slander. They were both exposed to torture. Some priests that were charged by the inquisition, played a major role in judging and burning the people at the stake. Further more, “Malleus Maleficarum” (Hexenhammer) written by two priests was the reference guide in concluding such cases. In this study, the role of church in the cases in point is tried to be quoted from especially German works and examples are given from German geography. Besides, it is emphasized that the place of terms “witch” and “witchcraft” in Old Testament and their effects on German language. Moreover, the study is supported by pictures and gravures. Lastly, as the cases will reveal the dark sides of the European history one more time, the detailed information of time, place and person are notably placed in the examples.

Keywords
Witch Hunt, Malleus Maleficarum, Hexenhammer, Church, Inquisition