SURİYELİ EDEBİYATÇI İBTİSAM ŞAKÛŞ’UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
(THE LIFE, LITERACY AND WORKS OF SYRIAN LITERATURE İBTİSAM SAKUSH )

Yazar : Sultan ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 1-11


Özet
Özet Suriye’de 2011’de çıkan savaştan sonra resmi istatistik verilerine göre sayıları bugün itibarıyla 3 milyonu aşan mülteci Türkiye’de yaşamaya başlamıştır. Suriye’den göç eden bu topluluğun içerisinde roman hikâye yazarları ve şairler de vardır. Suriye’deki baskı ortamında fikirlerini tam ifade edemeyen pek çok edebiyatçı Türkiye’de yaşamaya başlamalarıyla beraber eserlerini daha fazla tanıtma imkânı bulmuş olup, yaşanan dramın etkileri de edebi çalışmalarda bariz bir şekilde kendini göstermiştir. Suriyeli edebiyatçılardan biri olan İbtisâm Şâkûş mülteci olarak Türkiye’ye göç etmiş faal edebiyatçılardandır. Yazar Biri hikâye, dördü roman olmak üzere toplam beş edebi eserinden çeşitli edebiyat ödüllerine layık görülmüştür. Savaş öncesi yazdığı hikâye ve romanlarda daha çok ahlaki konuları işleyen İbtisâm Şâkûş, savaş sonrası eserlerinin eksenine savaş, göç, mülteci hikâyeleri, Osmanlı dönemi, Türk Suriye ilişkileri gibi konuları almıştır. İbtisâm Şâkûş ’un savaş sonrası eserlerinde savaş, göç ve ilticanın baskın bir etki bıraktığı görülmektedir. Mülteciler ile ilgili meselelerin anlaşılmasında edebiyatçılar ve edebi eserleri önemli bir vesiledir. İbtisâm Şâkûş’un eserleri savaştan önce olduğu gibi savaş sonrasında da toplumunun gerçeklerini yansıtması nedeniyle toplumsal gerçekçi bir yapıya sahiptir.

Anahtar Kelimeler
savaş, göç, iltica, edebiyat, İbtisâm Şâkûş

Abstract
Abtrack After the war in Syria in 2011, according to official statistics began to live as of today, the number of over 3 million refugees in Turkey. There are also novel story writers and poets in this community migrating from Syria. In the print media in Syria who can not fully express the ideas literati have the opportunity to introduce many more works together with the start living in Turkey. The effects of the drama were also evident in literary studies. The Syrian literati İbtisâm Şâkûş is one of the active writers who had emigrated to Turkey as a refugee. She was awarded a variety of literary awards from a story and four novels. İbtisâm Sakush mostly worked on moral issues in the stories and novels she wrote before the war. After the war, he took on topics such as war, migration, refugee stories, Ottoman period, Turkish Syrian relations. It is seen that war, migration and asylum have a dominant effect in the post-war works of İbtisâm Sakush. The writers and literary works in the understanding of issues related to refugees is an important occasion. The works of İbtisâm Şâkûş are socially realistic because they reflect the realities of her society after the war as well as before the war.

Keywords
war, migration, asylum, literature, İbtisâm Sakush