THE ACTIVITIES OF THE AMERICAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE: INTERNATIONAL COLLEGE IN IZMIR
(The Actıvıtıes of The Amerıcan Educatıonal Instıtutıons in The Ottoman Empıre: Internatıonal College in Izmır )

Yazar : Dilşen İNCE ERDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 154-175


Özet
İzmir, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli liman kentlerin biridir. Ticaretin geliştiği bu kent yabancı tüccarların olduğu kadar XIX. yüzyıl da misyonerlerin özellikle de Amerikalı Protestan Misyonerlerinin faaliyet gösterdikleri şehirlerden biridir. 1810 yılında Amerika’nın Boston şehrinde kurulan American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM- American Board) örgütüne bağlı olan misyonerler 1819/1820 yılında İzmir’e gelmişlerdir. 1833’de ilk istasyon olarak kurulan İzmir, Board tarihinde yerini almıştır. 1870’de Manisa’ya bağlanmış, 1882’de de merkez istasyonu haline gelmiştir. Farklı etnik unsurları bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu’nda Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler arasında faaliyet göstermişlerdir. Dini faaliyetlerinin yanında basın-yayın, eğitim, sağlık alanlarında faaliyet göstermişler Anadolu’nun dört bir yanına okullar, hastahaneler, yetimhaneler açmışlardır. Özellikle kız çocuklarının eğitimine önem vermişlerdir. Amerikalı Misyonerler, bu okullardan birini de İzmir’de açmıştır. 1876’da Maria Abegail West’in Basmane’de anaokul açmasıyla hızlanan eğitim faaliyetleri Bowens ailesinin Tabakane’de bir bina almasıyla devam etmiştir. 1881’de açılan okul kız ve erkek okulu olarak ikiye ayrılmış, 1898’de Amerikan Kız Koleji, 1903’de de Uluslararası İzmir Koleji adını almıştır.

Anahtar Kelimeler
İzmir, Amerika, Misyoner, Amerikan Board, Osmanlı İmparatorluğu

Abstract
THE ACTIVITIES OF THE AMERICAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE: INTERNATIONAL COLLEGE IN IZMIR

Keywords
Smyrna, America, Missionary, American Board,Ottoman Empire