İSPANYOLLARIN GÖZÜNDEN ATATÜRK’ÜN VEFATI ve CENAZE MERASİMİ
(Atatürk’s Death and Funeral From the Eyes of the Spaniards )

Yazar : Esin Tüylü TURAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 176-201


Özet
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, geçirdiği siroz rahatsızlığı sonucunda 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etmiştir. Vefatının ardından 21 Kasım’daki cenaze törenine kadar bedeninin bozulmaması için kendisine tahnit işlemi uygulanmıştır. Törene kadar geçen 11 günlük süre içerisinde, cenazesi önce Dolmabahçe Sarayı’nda halkın ziyaretine açılmış ardından da kendisine önce denizde ve sonra da Ankara’da olmak üzere iki cenaze töreni düzenlenmiştir. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, İspanya gazeteleri ve İspanyol kamuoyu tarafından da takip edilmiştir. Bu çalışmada, Atatürk’ün vefat süreci ile ilgili İspanya Milli Kütüphanesi ve İspanya Kültür ve Spor Bakanlığı bünyelerindeki iki gazete arşivinden elde edilen haberler incelenmiştir. İspanya gazetelerinde, Atatürk’ün vefatı, İsmet İnönü’nün yeni cumhurbaşkanı seçilmesi, cenazenin İstanbul’da ziyarete açılması, cenaze törenine katılacak yabancı devlet temsilcileri ve cenaze törenleri ile ilgili ayrıntılara yer verilmektedir. Bunların yanı sıra II. Dünya Savaşı’na giden süreçte, Atatürk’ün ölümünün dış politikaya etkilerinin nasıl olacağına ilişkin yorumlar da yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kemal Atatürk, İspanya, İspanyol Basını, Atatürk’ün Ölümü, Cenaze Töreni

Abstract
Mustafa Kemal Atatürk, founder and the first president of the Republic of Turkey, passed away on November 10th 1938, because of cirrhosis decease. After his death, his body was embalmed in order to prevent from corruption till the funeral on November 21st. In the 11 days period till the funeral, firstly his body had been on display for the visitors in the Dolmabahçe Palace and afterwards two funerals had been organized for him, one in the sea another in Ankara. Developments in this process had followed by Spanish newspapers and public opinion. This work, examines the news gathered from the historical newspaper archives of Spanish National Library and Spanish Ministry of Culture and Sports. Spanish newspapers give detailed information about Atatürk’s death, election of Ismet Inonu as his successor, exposition of his body in İstanbul, foreign representatives to be joined to the funeral and funeral itself. Besides, comments had been done about the effect of his death on foreign politics in the process of the World War II.

Keywords
Mustafa Kemal Atatürk, Spain, Spanish Press, Atatürk’s Death, Funeral