AKILLI TELEFON KULLANIMININ YALNIZLIK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
(The Effect of Smart Telephone Use on Only: Erzincan Unıversıty Faculty of Economıcs and Admınıstratıve Scıences )

Yazar : İbrahim AKKAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 198-223


Özet
Küreselleşme süreciyle birlikte hız kazanan iletişim ağındaki gelişmeler en çok gençleri etkisi altına almaktadır. Günümüzde gençler en çok akıllı telefon kullanan kitleyi temsil etmektedir. Akıllı cep telefonların yaygın ve aşırı kullanımı bağımlılığa dönüşebilmektedir. İnternet ortamı ve buna bağlı olarak gelişen sosyal medya uygulamaları( facebook, whatsapp, instagram, youtube, bloglar, twitter vb.) gençlerin akıllı telefonlarda uzun süreli zaman harcamalarına sebep olmaktadır. Bu durum bazen yalnızlığa, bazen sosyalleşme sorunlarına, bazen rol ve sorumlulukları yerine getirememe gibi bir çok soruna neden olmaktadır. Bu sorunlara dikkat çekebilmek ve akıllı telefon kullanımının olumsuz etkilerine farkındalık yaratmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 229 adet anket uygulanmış olup elde edilen veriler SPSS 18.0 aracılığıyla analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Akıllı Telefon, Yalnızlık, Sosyal Medya.

Abstract
The developments in the communication network, which gained momentum along with the globalization process, have the most influence on young people. Today, most of the young people represent the audience using smartphones. The widespread and excessive use of smart phones can turn into addiction. The Internet environment and the emerging social media applications (facebook, whatsapp, instagram, youtube, blogs, twitter, etc.) cause young people to spend a long time on smartphones. This situation causes many problems such as loneliness, sometimes socialization problems, sometimes failure to fulfill roles and responsibilities. The aim of the research is to draw attention to these problems and to raise awareness of the negative effects of smartphone use. 230 questionnaires were applied to the students of Erzincan University Faculty of Economics and Administrative Sciences and the data were analyzed by SPSS 18.0.

Keywords
Smartphone, Loneliness, Social Media