31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWİTTER KULLANIM PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on the Twıtter Usage Practıces for Istanbul and Ankara Metropolıtan Munıcıpal Mayor Candıdates in Local Electıons Of March 31, 2019 )

Yazar : Hamza ÇAKIR   - Türker ERKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 32-60


Özet
2000’li yıllardan sonra iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte siyasal iletişim çalışmalarında facebook, instagram, youtube, twitter vb. gibi sosyal medya araçlarının kullanılmasına yönelik siyasal partilerde bir dönüşüm söz konusudur. Son yıllarda sosyal medya kullanıcı sayısında meydana gelen gözle görülür artış, siyasetçilerin ilgisini çekmiş, siyasal partiler seçim kampanyalarını sosyal medya ortamına taşımışlardır. Türkiye’de genç nüfusun sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanılıyor olması ve ilk defa oy kullanacak olmaları da siyasi partilerin bu alanda aktif olarak rol almalarını zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada 31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında Cumhur ve Millet İttifaklarının İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının twitter kullanımları niceliksel içerik analizi oluşturularak incelenmiştir. Bu bağlamda twitter ortamında adayların twitter hesaplarının genel görünümleri, içerik paylaşımlarına gelen kullanıcı tepkileri, paylaşımların biçimsel dağılımları, başlık etiketi kullanım oranları, mention kullanım oranları, tweetlerin konularına göre dağılımları incelenmiş ve elde edilen bulgular sonuç bölümünde açıklanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre Millet İttifakı adaylarının, Cumhur İttifakı adaylarına göre twitter paylaşımlarının daha fazla etkileşim aldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Siyasal İletişim, Sosyal Medya, 2019 Yerel Seçimi, Twitter

Abstract
With the development of communication technologies after the 2000s, there has been a transformation in political communication studies of political parties to use social media tools such as Facebook, Instagram, YouTube and Twitter. In recent years, a visible increase in the number of social media users has attracted the attention of politicians and political parties carried their election campaigns to the social media environment. The fact that the young population in Turkey is intensively using social media and voting for the first time made it compulsory for political parties take an active role in this field. In this study, the use of Twitter by Istanbul and Ankara Metropolitan Mayor candidates of People’s Alliance and the Nation’s Alliance in the context of 31 March 2019 local elections was investigated by making quantitative content analysis. In this context, the general views of the Twitter accounts of candidates, the user responses to the content sharing, the formal distributions of the shares, the headline tag usage rates, the mentioning usage rates, the distribution of tweets according to their topics have been analyzed and the findings of the study have been explained in the conclusion section. According to the results of the study, it was determined that the candidates of the Nation's Alliance got more interaction with the share of twitter than the candidates of People’s Alliance.

Keywords
Political Communication, Social Media, 2019 Local Elections, Twitter