SAVAŞIN PSİKO-TARİHİ: KÜLTÜR, RUH VE DÜŞMANIN BİRLİKTE EVRİMİ
(The Psychohistory of Warfare: The Co-Evolution of Culture, Psyche and Enemy )

Yazar : OFER ZUR   Çeviren  Gökhan Kağnıcı
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : VI
Sayfa : 125-143


Özet


Anahtar Kelimeler


Abstract


Keywords