BATI ANADOLU’NUN YOL AĞI: ARAŞTIRMALAR- II KUŞADASI LİMANI VE KERVAN YOLLARI
(Routes Networks in Western Anatolia: Researchs-II Harbour of Kısadasi and Caravan Roads )

Yazar : Cihan ÖZGÜN  Olcay P. YAPUCU  
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : X
Sayfa : 59-71


Özet
Antikçağ’da Efes kentinin limanı, bölgenin en önemli ticari merkezlerinden biridir. Bu liman, Efes kentinin de büyüyüp gelişmesini ve döneminin en ünlü kentlerinden biri olmasını sağlamıştır. Ancak Küçük Menderes’in getirdiği alüvyonların bu limanı doldurması, gemilerin yanaşması için daha başka yerlerin bulunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kuşadası Limanı da böylelikle önem kazanmıştır. Kuşadası Limanı hinterlandındaki Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın üretiminin pazarlanmasında oldukça önemlidir. Kuşadası Limanı’nın hinterlandı olan Aşağı Büyük Menderes Havzasından gelen yollar eskiçağlardan beri kullanılmıştır. Kervanların limana mal taşıdığı bu yollar bölge genelinde çok yönlü ve karışık bir görünümdedir. Büyük Menderes nehrinin ve onun kollarının ortaya çıkardığı vadiler doğal yollar meydana getirmiş, bu durum beraberinde sancağın zengin toponomik dokusuyla uyumlu, zaman ve mesafe avantajı sağlamak için iktisadi ulaşım stratejileri de yaratmıştır. Bu makalede kervan yollarının Kuşadası Limanına ulaştıkları güzergâhlar incelenecektir. Çalışmanın en önemli kaynakları öncelikle bölgede tarafımızdan yürütülen alan araştırması ve arşiv belgeleridir.

Anahtar Kelimeler
Kervan yolları, Kuşadası, Aydın, İzmir, liman, Kuşadası Limanı, Menderes

Abstract
The harbour of Ephesus is one of the most significant centres of trade in the Antiquity. It has enabled the city of Ephesus to develop and become one of the most well-known cities of the age. However, alluviums – brought by Kücük Menderes River – filling this harbour, has made it evident that it is necessary to find other places for the ships to dock. Accordingly, the Harbour of Kusadasi has gained importance. Its function in the marketing of the production of lower Büyük Menderes Basin in the Kusadasi Hinterland is also noteworthy. The alleys coming from the lower Büyük Menderes Basin, the hinterland of the harbour of Kusadasi, have been used since the Antiquity. These alleys that were used to transport goods appear as winding and complex in terms of the region. The valleys of Büyük Menderes River and its branches have formed natural alleys, which have generated economic means of access to provide advantages of time and distance, compatible with the rich toponomic texture of the sanjak. This study aims to attempts to analyse the itineraries of the caravan routes that reach the Harbour of Kusadasi. The most important resources of this study are the documents of the survey conducted by us and the archives.

Keywords
Caravan route, Kuşadası, Aidin, İzmir, harbour, Harbour of Kuşadası, Meandros