ÖZGÜN VE YERLİ BİR HAREKET OLARAK KADRO VE İDEOLOJİSİ
(Kadro And Its Ideology As A Peculiar And Natibe Movement )

Yazar : Murat KAZANCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : III
Sayfa : 41-58


Özet
Kadro hareketi, Türk devrimine getirdiği özgün yorumla ve ekonomik ve politik alanda sunduğu alternatif modelle siyasi hayatımızın önemli bir oluşumudur. Kadrocular, Türk devriminin emperyalizme karşı bir savaş verdiğini savunmuş ve tüm ulusal kurtuluş hareketleri için bir örnek olacağını iddia etmişlerdir. Kadro ideolojisi, özgünlüğünü kendisinden önce Türk devriminin ideolojisini yapma anlamında bir entelektüel girişimin olmayışına ve sosyalizm ile kapitalizm dışında üçüncü bir strateji arayışında olmasına borçludur. Kadro’nun en belirgin özelliği ise elitist anlayıştır

Anahtar Kelimeler
Kadro, devletçilik, elitizm, ulusal kurtuluş hareketleri, sol Kemalizm.

Abstract
Kadro Movement is an important attempt in Turkish political arena to contextualize the Turkish revolution, making a genuine and alternative explanation about it and bringing an original model in terms of economy and politics. Kadro intellectuals adhered to the idea that Turkish revolution was a war waged against the imperialism and asserted that it could be a model for all other national liberation movements worlwide. Originality of Kadro ideology comes from the fact that there was no any other intellectual attempt before Kadro to explain the Turkish revolution aiming at constructing a firm base for the revolutionary ideology and it offered a third way other than socialism or capitalism. The most apparent feature of the Kadro movement, however, was its elitist stand.

Keywords
Kadro, étatism, elitism, national liberation movements, Kemalist Left