AHMET FERİT TEK’İN HAYATI VE SİYASİ FAALİYETLERİ (7 MART 1878 – 25 KASIM 1971)
(The Life And Political Activities Of Ahmet Ferit Tek (7 March 1878 - 25 November 1971) )

Yazar : Yenal ÜNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2008
Sayı : I
Sayfa : 19-47


Özet
Ahmet Ferit, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin en seçkin siyasi simalarından biriydi. 1912 tarihinde Milli Meşrutiyet Fırkası’nı, 1919’da Milli Türk Fırkası’nı kurdu. 30 Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. Vekiller Heyeti’nin 26 Ekim 1921 tarihli kararıyla, Paris temsilciliğine atandı, daha sonra Lozan görüşmelerine katıldı. 30 Ekim 1923’te kurulan İsmet Paşa’nın ilk Cumhuriyet Kabine’sinde, ilk Dâhiliye Vekili oldu. 6 Mayıs 1925–1932 tarihleri arasında Londra, 1932–1939 tarihleri arasında Varşova, 1939–1943 tarihleri arasında Tokyo Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 25 Kasım 1971’de vefat etti.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Ferit Tek, Biyografi, Siyasi Hayat, Tarih, 20. Yüzyıl.

Abstract
Ahmet Ferit Tek, one of the most distinguished characters during the Second Constitution and Republican era. He founded the “National Constitution Party” in 1912 and “National Turkish Party” in 1919. He attended “Turkish Grand National Assembly” on May 30th, 1920. By the decision of government on October 26th, 1921, he assigned to Paris representation office and then attended “Lausanne Conference”

Keywords
Ahmet Ferit Tek, Biography, Political Life, History, 20th Century.