PYTHAGORAS'IN OKULU VE EĞİTİM ANLAYIŞI
(Pythagoras's School and Educational System )

Yazar : Sena COŞĞUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : XVI
Sayfa : 309-324


Özet
Antik Yunan'ın en meşhur filozoflarından Pythagoras hakkındaki bilgilerimiz oldukça karmaşıktır. Çünkü Pythagoras deyim yerinde ise bir peygamber gibi karşılanmış ve okulunu tarikata benzer şekilde örgütlemiştir. Bu tarikatın en ciddi kuralı ise gizlilik yeminidir ki Pythagoras hakkındaki bilgilerimizi kısıtlı hale getiren bu kuraldır. Bunun dışında, metinler mitsel ifadelerden arındırıldıkça daha az sayıda gerçek elimizde kalır. Tüm bunlara rağmen Pythagoras ve okulu hakkında belli başlı bilgilere sahibiz. Bu makalede başta Laertios, Iamblikhos ve Porphyry olmak üzere Pythagoras hakkında bize bilgi verebilecek eserler incelenmiş, Pythagoras'ın Kroton'daki okulu ve eğitim düşüncesi üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kroton, Ipse Dixit, Quadrivium, Müzik Eğitimi, Antik Yunan'da Eğitim, Antik Kroton'da Eğitim

Abstract
The information about the most famous philosopher Pythagoras of Ancient Greece is very complex. Because, so to say, Pythagoras was welcomed like a prophet and has organized his school like a religious order. The most serious rule of this religious order is the vow secrecy, and this is the rule which limits the information about Pythagoras. Except this, fewer truths remain when the texts are purified from the mythic expressions. Despite of all these, we have some certain information about Pythagoras and his school. In this article, writings of Pythagoras like Laertios, Iamblikhos and Porphyry have been analyzed and an evaluation has been made about his school and education approach.

Keywords
Crotone, Ipse Dixit, Quadrivium, Music Education, Education in Ancient Greece, Education in Ancient