REFORM VE İDARİ REFORM KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Investigation on Concepts of Reform and Administrative Reform )

Yazar : Meryem ÇAKIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : XVI
Sayfa : 627-640


Özet
Reform ve idari reform kavramları yazında çoğu zaman birbirine karıştırılmakta böylece hem kavramlar kendi anlamlarını kaybetmekte hem de uzlaşılan ortak bir tanıma varılamamaktadır. Çoğu zaman kavramların yanlış kullanımı benimsenen yöntemlerin hatalı olması ile ilgili olmaktadır. Bu yazıda her iki kavram için de bir açıklama getirilmeye çalışılmış tarihsel materyalist yöntem kullanılarak kavramların gerçek anlamlarına ulaşmanın yolu olarak konu iktisadi bir bağlama oturtulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Reform, idari reform, kapitalizm

Abstract
In literature, reform and administrative reform are generally mixed up, so not only the concepts lost their meanings but also, there is not an agreement about the terms’ meaning. Most of the time, misuse of the terms is related to adopted research methodology. In this writing, it is tried to explain both of the concepts by using historical materialist methodology. To obtain real meanings of these two, the subject is explained in an economic context.

Keywords
Reform, administrative reform, capitalism