ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ TİCARETİNDE ROMANYA’NIN YERİ
(Romania's Position in the Foreign-Trade of the Period of Atatürk )

Yazar : Ömer METİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : XIII
Sayfa : 53-68


Özet
Atatürk döneminde Türkiye’nin ticari münasebetlerini geliştirdiği Balkan ülkelerinden birisi de Romanya’dır. 1923-1929 yılları arasında Türk-Romen ticari dengesi Romanya’nın lehine iken 1930’lu yılların başından itibaren bu durum değişecektir. Türkiye ithalatı azaltıcı tedbirler uygulamaya başlamış ve birçok alanda ihtiyaçlarını kendisi giderecek seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’nin Romanya’dan ithal ettiği başlıca ürünler, petrol ve petrol ürünleriydi. Buna karşın ihraç ettiği maddelerin temelini tarımsal ürünler oluşturmaktaydı. Bu makalede Türkiye’nin dış ticaretinde Romanya’nın bulunduğu yer, hem Balkan ülkeleri hem de diğer dünya ülkeleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Atatürk döneminde Türkiye’nin ticari münasebetlerini geliştirdiği Balkan ülkelerinden birisi de Romanya’dır. 1923-1929 yılları arasında Türk-Romen ticari dengesi Romanya’nın lehine iken 1930’lu yılların başından itibaren bu durum değişecektir. Türkiye ithalatı azaltıcı tedbirler uygulamaya başlamış ve birçok alanda ihtiyaçlarını kendisi giderecek seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’nin Romanya’dan ithal ettiği başlıca ürünler, petrol ve petrol ürünleriydi. Buna karşın ihraç ettiği maddelerin temelini tarımsal ürünler oluşturmaktaydı. Bu makalede Türkiye’nin dış ticaretinde Romanya’nın bulunduğu yer, hem Balkan ülkeleri hem de diğer dünya ülkeleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, Türkiye, Romanya, ticaret

Abstract
One of the Balkan states with which Turkish government developed its foreign trade relationships during the Atatürk period is Romania. While Turkish-Romanian trade balance in the period of 1923-1929 is in favor of Romania, after 1930s this balance started to change. With the Turkish precautions to decrease its imports, Turkey started to supply its own needs from internal channels. Turkey was mainly importing oil and oil derivatives. In exchange for these, its exported goods were basically agricultural products. In this study, the position of Romania in Turkish foreign trade is presented by comparing it with the other Balkan states and world countries.

Keywords
Atatürk, Turkey, Romania, trade