NAİMA’YA GÖRE DEVLET ADAMLARI ARASINDA MUHALEFET
(The Opposition Amongst Statesmans According to Naima )

Yazar : Kasım BOLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : XIII
Sayfa : 89-114


Özet
Bu makalemizde, ilk resmi Osmanlı tarihçisi olan Naima’ya göre dönemin devlet adamlarına dair bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme daha çok bir birlerine olan muhalefetleri şeklinde ortaya çıktı. Çünkü devlet adamları arasında olan muhalefetin, padişahtan en alt tabakaya kadar bütün insanları etkilediği görülmektedir. Sadece etkilemekle kalmamış, zaman zaman büyük olayların dahi ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olaylar arasında IV. Murad dönemindeki Recep Paşa’nın yaptıkları en akla gelen somut örneklerdir. Diğer yandan Ferhat Paşa ve Koca Sinan Paşa’nın da bir birleri ile olan muhalefeti, devleti nasıl panik haline soktuğu da görülmektedir. Bu makale ile amacımız, Osmanlı Devleti’nin hem teşkilat hem de sosyal ve iktisadi açıdan nasıl zayıfladığına başka bir gözle bakmaktır. Çünkü konu sanıldığından daha önemlidir ve olumlu gelişmeleri de sonlandırmaktadır. Bu makalemizde, ilk resmi Osmanlı tarihçisi olan Naima’ya göre dönemin devlet adamlarına dair bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme daha çok bir birlerine olan muhalefetleri şeklinde ortaya çıktı. Çünkü devlet adamları arasında olan muhalefetin, padişahtan en alt tabakaya kadar bütün insanları etkilediği görülmektedir. Sadece etkilemekle kalmamış, zaman zaman büyük olayların dahi ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olaylar arasında IV. Murad dönemindeki Recep Paşa’nın yaptıkları en akla gelen somut örneklerdir. Diğer yandan Ferhat Paşa ve Koca Sinan Paşa’nın da bir birleri ile olan muhalefeti, devleti nasıl panik haline soktuğu da görülmektedir. Bu makale ile amacımız, Osmanlı Devleti’nin hem teşkilat hem de sosyal ve iktisadi açıdan nasıl zayıfladığına başka bir gözle bakmaktır. Çünkü konu sanıldığından daha önemlidir ve olumlu gelişmeleri de sonlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Naima, Muhalefet, Devlet Adamları, Yeniçeri, İsyan

Abstract
In this paper, according to the first official Ottoman historian Naima made an assessment of statesmen of the period. This assessment is more opposition to one another in the form of output. Because the state of the opposition leaders, the Sultan until the bottom layer is affected by all the people. Only affects not only led to the emergence of even the major events from time to time. In the during of Murad IV, we see Recep Pasha and his actions. On the other hand Ferhat Pasha Sinan Pasha and his opposition to each other, how the state can also be seen planted into a panic. Our goal with this article, as well as the social and economic organization of the Ottoman Empire and with one another is to look at how weakening.

Keywords
Naima, Oppositon, Statesman, Janniseries, Revolt