A RESEARCH ON ENGLISH HIGH SCHOOL FOR BOYS IN ISTANBUL: STUDYING THE 1927-1932 TERM
(İngiliz Erkek Lisesi Üzerine Bir Araştırma: 1927-1932 Dönemi )

Yazar : Halime S. ATALAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : XIII
Sayfa : 149-179


Özet
Bu çalışma, İstanbul İngiliz Erkek Lisesi’nin tarihi üzerinedir. Çalışmanın farklılığı, araştırmanın Lise’nin arşivlerine dayanıyor oluşudur: 1927-1932 yılları arasındaki sınav notları kayıtları –Lise’nin arşivindeki en eski kayıtlardır- çözümlenmiştir. Çalışmada bir tarihçe ve bir de sınav notları kayıtlarının analizi bölümü olacaktır. Çalışma, giriş ile son değerlendirme bölümleriyle tamamlanacaktır. Bu çalışma, İstanbul İngiliz Erkek Lisesi’nin tarihi üzerinedir. Çalışmanın farklılığı, araştırmanın Lise’nin arşivlerine dayanıyor oluşudur: 1927-1932 yılları arasındaki sınav notları kayıtları –Lise’nin arşivindeki en eski kayıtlardır- çözümlenmiştir. Çalışmada bir tarihçe ve bir de sınav notları kayıtlarının analizi bölümü olacaktır. Çalışma, giriş ile son değerlendirme bölümleriyle tamamlanacaktır. Bu çalışma, İstanbul İngiliz Erkek Lisesi’nin tarihi üzerinedir. Çalışmanın farklılığı, araştırmanın Lise’nin arşivlerine dayanıyor oluşudur: 1927-1932 yılları arasındaki sınav notları kayıtları –Lise’nin arşivindeki en eski kayıtlardır- çözümlenmiştir. Çalışmada bir tarihçe ve bir de sınav notları kayıtlarının analizi bölümü olacaktır. Çalışma, giriş ile son değerlendirme bölümleriyle tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Eski) İngiliz Erkek Lisesi, eğitim tarihi, EHSB, Nişantaşı Anadolu Lisesi, NAL.

Abstract
This is a study which investigates the history of English High School for Boys (EHSB) in Istanbul. The originality of this paper will be its study in High School’s archive: the examination marks registries between 1927 and 1932 are transcribed-which are the most ancient records in High School archive. There will be a history part, and another part on transcription & analysis of examination marks registries. With a first introduction and a last assessment sections, the study will be completed.

Keywords
English High School for Boys in Istanbul, Nişantaşı Anatolian High School, EHSB, education history,