İMLÂ VE TELAFFUZ SORUNUNDA TELEFON İLE İNTERNETİN ROLÜ
(The Role Of The Internet By Phone Problem Spelling And Pronunciation )

Yazar : Serdar BULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVII
Sayfa : 831-849.


Özet
Estetik yapısıyla dünya dilleri arasındaki yerini alan Türk diline imlâ ve telaffuz alanında özensizlikler gösterilmektedir. Bu özensizlikleri ülkemizin her kesiminde görmek mümkündür. Televizyon ve radyo muhabirlerinin, basın sözcülerinin, takım ve kuruluşların yöneticilerinin, film ve dizi sanatçılarının, öğretmenlerin, parti başkanlarının ve halka hitap eden bütün insanların telaffuza dikkat etmesini bekleriz. Fakat beklentilerimizin tam aksine ne imlâya ne de telaffuza yeterince önem verilmediği görülür. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımızın her anında bize lazım olan iletişim araçlarında imlâ ve telaffuz noktasında yanlış kullanımlar yapılmaktadır. Bu yanlış kullanımlar da Türk diline aşırı şekilde zarar vermektedir. Yeni nesil tarafından sıklıkla kullanılan telefon ve internette imlâ ve telaffuz alanında tam bir yıkım söz konusudur. Telefonların mesaj bölümünde, internetin mail bölümünde, yazışmada, görüntülü konuşmada vb. iletişimle ilgili tüm alanlarda bu olumsuz hava mevcuttur. Bazı kelimelerde ses düşmesi olurken, bazı kelimelerde ise ses türemesi meydana gelmektedir. “w, x, q” sesleri de iletişim araçları sayesinde hayatımızın her anında karşımıza çıkmaktadır. Genç kuşak arasında hızlı şekilde yayılma reaksiyonu gösteren bu yeni akım Türkiye Türkçesinin düzgün yapısına zarar vermektedir. Bu çalışmamızda imlâ ve telaffuz noktasında telefon ve internette sorun derecesine ulaşmış durumlar ele alınacaktır. İnternet ve sms dilinde rastlanılan imlâ ve telaffuz sorunları birebir ele alınarak ilgili alanda örnekler yardımıyla gösterilecektir. Örnekler nicel araştırma yoluyla internet sitelerinden bulunarak yazıya aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İmlâ, Telaffuz, Sorunlar, Telefon, İnternet

Abstract
Turkish language which is the major intangible cultural heritage of the Turkish nation. Turkish language which is living from the moment of the Turkish people lived that has been home to countless civilizations. Turkish language which is transmitted the present day changing and growing, living in the most mature period. Shows a lack of attention to spelling and pronunciation of the Turkish that place among the world's languages with the aesthetics structure having a history of such a glorious. This lack of attention is possible to see in all sections of the country. We expect to pay attention pronunciation; television and radio correspondents, news presenters, the press spokesmen, the team and the organizations managers, the film and serial artists, teachers, heads of the party, and all the people who are appealing to the public. As a simple example; people around us let’s make the pronunciation of the name ‘Sait Faik Abasıyanık’ who is famous writers. You will see a short syllables told pronunciations. In fact, "Sait" the last syllable of the name, "Faik" the first syllable of the name is long. It is possible to see this and similar other millions sample almost every day. More negatives occurence in spelling and pronunciations is recent years due to the development of technology in means of communication. In the field of spelling and pronunciation phones and internet which frequently used by the new generation there is a complete devastation. This unfavorable situation is in phones message section, part of the internet e-mail, correspondence, video calls and etc. all areas related to communication. In this study, reached the degree of the problem spelling and pronunciations in the case where the phone and on the internet will be explained with the help of examples.

Keywords
dictation, pronunciation, problems, telephone, the Internet