ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A Research On University Students' Social Networking Habits )

Yazar : Necla TEKTAS    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVII
Sayfa : 851-870.


Özet
Her geçen gün gelişen bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler interneti günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına almıştır. Özellikle sosyal ağların yaygınlaşması, günümüzde artık her şey gibi sosyalliğin de ölçülebilir bir hal almasını sağlamıştır. Sosyalliğin ölçütü de büyük oranda sosyal paylaşım siteleri olmuştur. Özellikle öğrenciler arasında çokça kullanılan sosyal ağların hayatın vazgeçilmezi haline gelmesi dikkat çekmektedir. Bu çalışma; Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin sosyal ağlara bakış açılarının analizini tespit etmek üzere hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilere anket uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilerek sosyal ağları hangi amaçla kullandıkları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal ağlar, frekans analizi, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizi

Abstract
The fast-paced developments and improvements in information and communication technologies have made internet an inseparable part of daily life. The spread of social networks specifically now allows the measurability of socialization as in everything else. And the measure of socialization has largely become the social networking sites. It is an interesting fact that the social networks, used intensively especially by students, have become an indispensable part of life. This study aims to discover the opinions of students attending Marmara University Technical Sciences Vocational School on social networking. For this purpose, students are surveyed, and the data collected is analyzed to discover the reasons behind students' using the social networks.

Keywords
Social networks, frequency analysis, independent t test, one way anova