TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE’DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ
(Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime )

Yazar : Metin KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : XIV
Sayfa : 27-53


Özet
Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal yapıda hızlı değişimler yaşandığı bir realitedir. Dünya savaşı sonunda küçülen, Ulus-Devlet olma ve muasır medeniyetler seviyesine çıkma çabası içerisine giren Türkiye’de kaos ortamından kurtulmak gayreti içine girilmiştir. Toplumsal yaşamı daha sağlıklı kılmak, iyi nesiller yetiştirmek ve ulus bilinci yerleştirmek için sporun çok önemli rolü olduğu kanaati tek partili dönemde egemendir. Dönemin şartlarına bakıldığında ata sporu dediğimiz sporların uzun zamandır önemini kaybettiği ve Batılı tarzda modern diye tabir edilen sporlara yönelmenin temellerinin atıldığı gözlenmektedir. Sonuç olarak modern sporun profesyonel olarak yapılan bireysel bir fenomenden öte, birlik şuuru oluşturmak için yapılan kolektif bir eylem olduğunu görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Spor, Siyaset, Ulus bilinci, Yenilik

Abstract
It is a fact that there were rapid changes in social structure in the first years of the republic. Efforts were made for coming out of the chaos state and for becoming a nation-state and reaching the level of contemporary civilizations in Turkey after shrinking in the result of the World War I. The idea that sport has a vital role in raising better generations, making the communal living healthier and in instilment of national consciousness was dominant during single-party regime. Considering the conditions of the period, it is observed that the sports which we call ancestor sport had long lost its significance and foundations were laid for tendency towards the sports described as Western-style and modern. Consequently, we see that beyond modern sport is an i

Keywords
Sports, Politics, National consciousness, Innovation