THE REVOLUTIONS OF 1848 AND ITS REFLECTIONS TO MODERN POLITICAL MENTALITY
(1848 İhtilalleri ve Modern Politik Düşünceye Yansımaları )

Yazar : Selim KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVIII
Sayfa : 359-376.


Özet
Büyük ölçüde 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransız İhtilali ve 1830 İhtilalleri sonucunda ortaya çıkan liberal, sosyalist ve milliyetçi düşüncelerin tetiklediği ve 1815 Viyana düzenlemeleri ile kurulan otoriter sisteme yönelik bir tepki olarak ortaya çıkan 1848 İhtilalleri, geçmiş düzenlemelerin mevcut koşulları karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkmış olan geniş çaplı bir halk hareketidir. 1848 yılının Şubat ayında Fransa’da patlak veren ihtilal dalgası kısa sürede, aralarında Almanya, İtalya, Avusturya ve Polonya’nın da yer aldığı 50’den fazla ülkeye yayılmıştır. İhtilal hareketleri hiçbir ülkede başarılı olamamıştır. Ancak İhtilal sonucunda daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkan düşünceler ve fikir akımları (liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik vb. gibi) modern uluslararası politik ortamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler
İhtilal, Liberalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm, Metternich.

Abstract
occurred as a result of American Declaration of Independence in 1776, French Revolution in 1789 and the Revolutions of 1830 and occurred as a reaction of authoritarian system built by Vienna Settlement in 1815. And it was a mass civil commotion, which was showed up because of old arrangements couldn’t meet the present conditions. Revolution waves, which broke out in France in February 1848, sprung up more than 50 countries, consisted of Germany, Italy, Austria and Poland. Revolution movements couldn’t succeed any of them. But the movements of thought and idea, resultant much more stronger following to the revolutions, played an important role of configuration of the modern political environment.

Keywords
Revolution, Liberalism, Nationalism, Socialism, Metternich.