DE RE MILITARI’YE GÖRE X. YÜZYILDA BİZANS SEFER ORGANİZASYONLARI HAKKINDA BAZI NOTLAR
(Some Notes on X. Century Byzantine Military Campaigns According to De Re Militari )

Yazar : Tuğçe Müge SAKARYA BOZALİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVIII
Sayfa : 223-233.


Özet
Bizans askerî yazınının geçmişi İ.Ö. IV. yüzyıla dek dayanan Yunan savaş anlatıları geleneğinin devamı sayılmaktadır. Siyasî, teknolojik, dinî, ekonomik ve coğrafî değişikliklerle birlikte bu gelenek Bizans yazını içinde kendine özgü bir biçime kavuşmuştur. De Re Militari olarak bilinen anonim Bizans kaynağı, X. yüzyılda Bizans ordu teşkilâtının idarî ve kurumsal yapısından ziyade, ordunun uyguladığı taktik ve stratejilere ışık tutmaktadır. Bununla beraber, imparatorun da katılacağı büyük çaplı seferlerde kurulacak olan ordugâhın şeklini, ölçülerini, nasıl kurulup nasıl toplanacağını, içindeki birliklerin nasıl yerleştirileceğini de aktaran ayrıntılı bir el kitabı niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada Bizans askerî yazınına ait diğer örneklerle beraber De Re Militari kaynağı değerlendirilerek, X. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun kuzeybatı sınırında düzenlenen sefer organizasyonları ile uygulanan bazı taktikler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bizans İmparatorluğu, De Re Militari, Ordugâh, Sefer Organizasyonları, Taktik

Abstract
An anonymous Byzantine military text known as De Re Militari includes valuable information on tenth century Byzantine military campaigns in the northwest border of the Empire. The source deals with tactics and military camp organisations rather than administrative or institutional organisation of the tenth century Byzantine army. Nonetheless, De Re Militari presents detailed account on form and measurements of a large scale military campaign, setting up a camp, marching out of a military camp and so on. This study contains some notes on tenth century Byzantine military campaigns and tactics according to De Re Militari and other relevant Byzantine military texts.

Keywords
Byzantine Empire, Campaign Organisation, De Re Militari, Military Camp, Tactics