YENİ ASUR DÖNEMİ YAZILI KAYNAKLARINDA BİT-BAHİYANİ ARAMİ KRALLIĞI
(Bit-Bahiani Aramaic Kingdom in the Neo-Assyrian Written Sources )

Yazar : H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : XII
Sayfa : 23-40


Özet
M.Ö.I.Binyıl başlarında Mezopotamya’ya göçler halinde akan Arami aşiretlerinin, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük devletler veya krallıklar şeklinde yapılandığı görülmektedir.Bu devletlerden birisi de, başkenti Guzana olan Bit-Bahiyani Arami Krallığı’dır. Bit-Bahiyani Krallığı, Anadolu-Suriye sınırında bulunan stratejik konumu ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Coğrafî yakınlığından dolayı bu krallık, Anadolu-Suriye ve Mezopotamya’daki büyük devletlerle siyasî ilişkiler kurmuş ve bu ilişkiler neticesinde, isimleri, Yeni Asur Dönemi yazılı kaynaklarına geçmiştir. M.Ö.I.Binyıl başlarında Mezopotamya’ya göçler halinde akan Arami aşiretlerinin, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük devletler veya krallıklar şeklinde yapılandığı görülmektedir.Bu devletlerden birisi de, başkenti Guzana olan Bit-Bahiyani Arami Krallığı’dır. Bit-Bahiyani Krallığı, Anadolu-Suriye sınırında bulunan stratejik konumu ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Coğrafî yakınlığından dolayı bu krallık, Anadolu-Suriye ve Mezopotamya’daki büyük devletlerle siyasî ilişkiler kurmuş ve bu ilişkiler neticesinde, isimleri, Yeni Asur Dönemi yazılı kaynaklarına geçmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bit-Bahiyani Krallığı, Tel-Halaf, Guzana, Arami, Yeni Asur Dönemi.

Abstract
At the beginning of the First Millennium BC, Aramaic tribes which came to Mesopotamia were structured as a small states or kingdoms in the regions around Northern Syria and Southeastern Anatolia. Kingdom of Aramaic Bit-Bahiani was one of those states. Guzana was the capital city of this kingdom. Kingdom of Bit-Bahiani had an important location on its strategic position in the Anatolian-Syria borders. Because of geographical proximity to Anatolia-Syria and Mesopotamia, this kingdom had relationships with major political states in Anatolia-Syria and Mesopotamia. As a result of these relationships, the name of Bit-Bahiani was recorded in the Neo-Assyrian sources.

Keywords
Kingdom of Bit-Bahiani, Tel-Halaf, Guzana, Aramean, Neo-Assyrian Period.