DEMOKRAT PARTİ’NİN DEMOKRASİ SÖYLEMLERİ ( 1946-1957 )
(Democratic Discourses of Democratic Party ( 1946-1957 ) )

Yazar : Adem ÖZKÜÇÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : XII
Sayfa : 95-115


Özet
II. Dünya Savaşı’yla birlikte diktatörlüklerin yıkılması, başta ABD gibi demokrasiyle yönetilen ülkelere olan ilgiliyi arttırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarı, konjönktüre ayak uydurmak ve ekonomik destek bulmak gibi sebeplerle demokratik ülkelerle iyi ilişkiler kurarak hızlı bir reform hareketine girişti. Demokrat Parti (DP)’nin muhalefet saflarında yer almaya başlamasıyla birlikte demokratik adımlar büyük ivme kazandı. İlk defa serbet seçimler yapılarak iktidar olan DP, iktidar olduktan bir süre sonra, “ demokrasi fatihi” olma sevdasından vazgeçerek iktidar olmanın verdiği güçle, hak ve hürriyetlere cephe almaya başladı. Ekonominin kötüye gitmesi, muhalefetin artması gibi sebeplerle DP’nin liberalist yaklaşımı gittikçe sertleşerek muhalefete tahammül edemez bir hal aldı. Böylece muhalefet yıllarında “demokrasi kahramanı” olarak görülen parti, demokrasi mücadelesindeki bu rolünü diğer muhalif partilere özellikle de CHP’ye kaptırmaya başladı. II. Dünya Savaşı’yla birlikte diktatörlüklerin yıkılması, başta ABD gibi demokrasiyle yönetilen ülkelere olan ilgiliyi arttırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarı, konjönktüre ayak uydurmak ve ekonomik destek bulmak gibi sebeplerle demokratik ülkelerle iyi ilişkiler kurarak hızlı bir reform hareketine girişti. Demokrat Parti (DP)’nin muhalefet saflarında yer almaya başlamasıyla birlikte demokratik adımlar büyük ivme kazandı. İlk defa serbet seçimler yapılarak iktidar olan DP, iktidar olduktan bir süre sonra, “ demokrasi fatihi” olma sevdasından vazgeçerek iktidar olmanın verdiği güçle, hak ve hürriyetlere cephe almaya başladı. Ekonominin kötüye gitmesi, muhalefetin artması gibi sebeplerle DP’nin liberalist yaklaşımı gittikçe sertleşerek muhalefete tahammül edemez bir hal aldı. Böylece muhalefet yıllarında “demokrasi kahramanı” olarak görülen parti, demokrasi mücadelesindeki bu rolünü diğer muhalif partilere özellikle de CHP’ye kaptırmaya başladı.

Anahtar Kelimeler
Demokrasi, Demokrat Parti (DP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Abstract
The World War 2 accompanied by overthrow of the dictatorships attracted attention to the countries which were ruled by democracy, leading the USA. Republican People's Party (CHP) launched a rapid reform process establishing good relations with democratic countries in order to accord with the conjunctures and find financial support. Democratic steps gained a great deal of acceleration with the commencement of Democratic Party's (DP) taking sides with the opponents. Shortly after coming to the power with free elections for the first time, DP started to side against the rights and freedoms, abandoning its love 'To be a Conqueror of Democracy' in view of its positional power. The liberal approach of DP, which gradually became more strict because of the reasons like economic recession, escalating opposition, was out of patience with the opposition. Therefore, the party which was seen as if 'a democratic hero' in the years of the opposition, started to lose its position in democracy competition against other opponent parties, especially CHP.

Keywords
Democracy, Democratic Party's (DP), Republican People's Party (CHP)