HADİSLER IŞIĞINDA MEDİNE VE ORADA İKAMETİN FAZİLETİ
(The Virtue of the Medina and Residing There in the Light of Hadiths )

Yazar : Aşır ÖRENÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XIX
Sayfa : 85-110.


Özet
İslam dininin neşet edip geliştiği iki şehirden birisi olan Medine, İslam tarihi boyunca Müslümanların gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. Mekke’deki çileli hayattan sonra Müslümanlar, Medine’ye hicret etmiş, nübüvvetin 10 küsur yıllık süreci bu beldede yaşanmış ve bu süreçte birçok hatıralar yaşanmıştır. Allah Resulü (sav)’nün bu şehre dua etmesi, orada ikamet, sıkıntılarına sabır ve hatta bu şehirde ölen kimsenin büyük mükâfata erişeceğini müjdelemesi, İslam tarihi boyunca Müslümanların ilgisini bu şehre çekmiştir. Çalışmamızda konu hakkındaki rivayetlerin, Medine şehri ve orada ikametin faziletlerini ortaya koyduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medine, Fazilet, Sabır, İkamet, Ölüm

Abstract
Medina, one of the two cities where Islam aroused from, has been prevailed as a private place for Muslims throughout the history of Islam. Muslims immigrated to Medina after afflictive life in Mecca, and about ten years of propethood has been lived in here and in this period many memories has been lived. The pray of Prophet of Allah for this city, and herald for residence, patience for inconvenience and herald even for a person that died in here has been drawn attention of Muslims to this city throughout the history of Islam. In this study, It is seen that exposes to revealing the virtues of Medina City and residence in there in context of narratives about the subject.

Keywords
Medina, Virtue, Patience, Residing, Death.